Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktigt
Ugnslampan är en speciallampa
som klarar upp till 300 °C. Mer
information finns under Tekniska
specifikationer, sidan 29.
Ugnslamporna kan köpas av
auktoriserade serviceombud.
ANMÄRKNING
Lampans placering kan skilja sig
något från bilden.
Om ugnen är utrustad med en rund
lampa:
1. Koppla bort produkten från elen.
2. Vrid glasskyddet moturs för att
avlägsna det.
3. Skruva loss ugnslampan genom att
vrida moturs och byt den mot en ny.
4. Montera glasplattan på nytt.
47 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading