Download Print this page

Forberedelser Tips For Energisparing; Første Gangs Bruk; Første Rengjøring Av Produktet; Første Oppvarming - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Forberedelser
Tips for energisparing
Følgende informasjon vil hjelpe deg til
å bruke apparatet på en økologisk
måte og spare energi:
Bruk mørkfargede og
emaljebelagte kokekar i ovnen,
siden varmeoverføringen vil være
bedre.
Ved koking av måltidene, utfør en
forvarmingsoperasjon hvis det
anbefales i brukerhåndboken eller
kokebeskrivelsen.
Ikke åpne døren på ovnen for
hyppig under matlagingen.
Prøv å tilbered mer enn én rett i
ovnen samtidig, når det er mulig.
Du kan tilberede mat ved å
plassere to kokekar på stekeristen.
Lag mer enn én rett etter
hverandre. Ovnen vil allerede være
varm.
Du kan spare energi ved å slå av
ovnen i noen minutter før
sluttkoketiden. Ikke åpne
ovnsdøren.
Tin opp de frosne måltidene før de
tilberedes.
Bruk kokekar/panner med lokk ved
matlaging. Energiforbruket kan øke
4 ganger hvis det ikke er noe
deksel.
Velg brenneren som er egnet for
dimensjonen av bunnen på gryten
som skal brukes. Velg alltid riktig
grytestørrelse for rettene. Større
gryter trenger mer energi.
Vær oppmerksom på at du må
bruke gryter med flat bunn når du
tilbereder mat på elektriske
koketopper.
Gryter med tykk bunn gir bedre
varmeledning. Du kan oppnå
energibesparelse på opptil 1/3.
Kar og gryter må være kompatible
med varmeplatene. Bunnen på
karet/gryten må ikke være mindre
enn platen.
Sørg for at kokesonene og
grytebunnene holdes rene. Smuss
reduserer varmeledningen mellom
varmesonen og grytebunnen.
For koking over lengre tid, slå av
varmeplaten 5 eller 10 minutter før
slutten på koketiden. Du kan oppnå
energibesparelser på opptil 20 %
vedå bruke restvarme.
Første gangs bruk
Første rengjøring av produktet
MERK
Overflaten kan skades av
rengjøringsmidler eller
rengjøringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive
rengjøringsmidler,
rengjøringspulver/melk eller skarpe
gjenstander.
1. Fjern alle pakningsmaterialer.
2. Tørk av overflatene på produktet
med en fuktig klut eller svamp, og
tørk med en klut.
Første oppvarming
Varm opp produktet i omtrent 30
minutter, og slå det deretter av.
Dermed vil alle produksjonsrester eller
-lag brennes av og fjernes.
61 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading