Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VAROITUS: Jos pinta on
murtunut, kytke laite pois
toiminnasta
sähköiskuvaaran
välttämiseksi.
Liitä tuota maadoitettuun
pistorasiaan/johtoon, jota suojaa
kapasiteetiltaan riittävä sulake,
kuten on määritetty Teknisten
tietojen taulukossa. Jätä
maadoitusasennus pätevän
sähköteknikon tehtäväksi
käyttäessäsi tätä tuotetta
muuntajan kanssa tai ilman.
Yrityksemme ei ota vastuuta
mistään vahingoista, jotka johtuvat
tuotteen käytöstä ilman paikallisten
säädösten mukaista
maadoitusasennusta.
Jos sähköjohto on vahingoittunut,
valmistajan, huoltoedustajan tai
vastaavan valtuutetun henkilön on
vaihdettava se, jotta vältetään
vaaratekijät.
Älä käytä tuotetta, jos siinä on vika
tai näkyviä vaurioita.
Älä suorita tuotteelle korjauksia tai
mukautuksia. Voit kuitenkin
ratkaista joitakin ongelmia, jotka
eivät vaadi korjauksia tai
mukautuksia. Katso Vianetsintä,
sivu 117.
Älä koskaan pese tuotetta vedellä!
Se aiheuttaa sähköiskun vaaran!
Älä koskaan käytä tätä tuotetta, jos
arviointikykysi tai
koordinaatiokykysi ovat
heikentyneet alkoholin, huumeiden
ja/tai voimakkaiden lääkkeiden
käytön vuoksi.
Tuote on irrotettava verkkovirrasta
asennuksen, ylläpidon,
puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
Ole varovainen käyttäessäsi
alkoholijuomia ruoanlaitossa.
Alkoholi höyrystyy korkeissa
lämpötiloissa ja voi aiheuttaa
tulipalon, sillä se syttyy tuleen
joutuessaan kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
Älä kuumenna avaamattomia
säilyketölkkejä tai lasipurkkeja
uunissa. Purkissa kertyvä paine voi
saada sen räjähtämään.
Älä aseta tuotteen viereen
tulenarkoja materiaaleja, sillä sen
kyljet kuumenevat käytössä.
Älä aseta leivontapeltejä, astioita
tai alumiinifoliota suoraan uunin
pohjalle. Lämmön kertyminen voi
vahingoittaa uunin pohjaa.
Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina
esteistä.
Tuote voi olla kuuma ollessaan
käytössä. Älä koskaan kosketa
kuumia polttimia, uunin sisäosia,
lämmityselementtejä jne.
Käytä aina kuumuudenkestäviä
kintaita, kun asetat annoksia
kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä
pois.
Älä käytä tuotetta, jos lasiluukku on
irrotettu tai se on haljennut.
Uunin takapinta kuumentuu, kun
uunia käytetään. Varmista, että
kaasu/sähköjohto ei kosketa uunin
takapintaa, muuten putket voivat
vahingoittua.
Älä purista virtakaapelia
uuninluukun ja kehikon väliin äläkä
reititä sitä kuumien pintojen päälle.
Kaapelin eriste voi sulaa ja
aiheuttaa oikosulun seurauksena
tulipalon.
Varmista, että tuote kytketään pois
päältä jokaisen käytön jälkeen.
101 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading