Download Print this page

Uunin Lampun Vaihtaminen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Uunin lampun vaihtaminen

VAARA
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa
palovammoja!
Varmista, että liesi on kytketty pois
päältä ja jäähtynyt välttääksesi
sähköiskun vaaran.
Tärkeää
Uunin lamppu on
erikoissähkölamppu, jonka
kuumuudenkestävyys on enintään
300 °C. Lisätietoja ks. Tekniset
tiedot, sivu 98. Uunin lamppuja on
saatavilla valtuutetuilta
huoltoedustajilta.
HUOMAUTUS
Lampun sijainti voi olla eri kuin
kuvassa.
Jos uunin lamppu on pyöreä:
1. Irrota liesi verkkovirrasta.
2. Irrota lasisuojus kiertämällä sitä
vastapäivään.
3. Irrota uunin lamppu kiertämällä sitä
vastapäivään ja vaihda se uuteen.
4. Aseta lasisuojus takaisin paikoilleen.
116 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading