Download Print this page

Asennus Ja Liitäntä - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tärkeää
Laite on kiinnitettävä kaatumisen
varalta uunin mukana toimitetulla
turvaketjulla. Kiinnitä koukku (1)
keittiön seinään (5) ja kiinnitä
turvaketju (2) koukkuun.
1
Koukku (ei mukana)
2
Turvaketju (mukana, kiinnitetty
uuniin)
3
Lieden takaosa
4
Kiinnitä ketju kunnolla lieden
takaosaan.
5
Keittiön seinä
Asennus ja liitäntä
Laitteen saa asentaa ja liittää
ainoastaan lakisääteisten
asennussääntöjen mukaisesti.
Tärkeää
Älä asenna liettä jääkaapin tai
pakastimen viereen. Lieden
lämpösäteily johtaa
jäähdytyslaitteden lisääntyneeseen
energiankulutukseen.
Vähintään kahta ihmistä tarvitaan
laitteen kantamiseen.
Laite on asetettava suoraan
lattialle. Sitä ei saa asettaa
jalustalle tai perustalle
HUOMAUTUS
Materiaalivahinko!
Luukkua tai kädensijaa ei saa
käyttää laitteen nostamiseen tai
siirtämiseen.
Sähköliitäntä
Liitä laite maadoitettuun
pistorasiaan/johtoon, jota suojaa
kapasiteetiltaan riittävä sulake, kuten
on määritetty "Technical specifications"
[Tekniset tiedot] -taulukossa. Jätä
maadoitusasennus pätevän
sähköteknikon tehtäväksi käyttäessäsi
tätä laitetta muuntajan kanssa tai ilman.
Yrityksemme ei ota vastuuta mistään
vahingoista, jotka johtuvat laitteen
käytöstä ilman paikallisten säädösten
mukaista maadoitusasennusta.
VAARA
Sähköiskuvaara, oikosulku tai
ammattitaidottomasta
asennuksesta johtuva tulipalo!
Ainoastaan valtuutettu, pätevä
henkilö saa liittää laitteen
verkkovirtaan ja sen takuu alkaa
oikeasta asennuksesta.
VAARA
Sähköiskun vaara, oikosulku tai
viallisesta virtajohdosta johtuva
tulipalo!
Virtajohto ei saa olla kiristyneenä,
taitoksilla tai puristuksissa tai
joutua kosketuksiin laitteen
kuumien pintojen kanssa.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
pätevän sähköteknikon on
vaihdettava se.
Verkkovirran on vastattava laitteen
tyyppikilvessä määritettyjä tietoja.
Arvokilpi näkyy, kun ovi tai alakansi
avataam tai se voi sijaita laitteen
takaseinässä laitteen tyypin mukaan.
104 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading