Download Print this page

Asennus; Ennen Asennusta - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Asennus

Pätevän henkilön on asennettava tuote
voimassa olevien säädösten
mukaisesti. Muuten takuu mitätöityy.
Valmistaja ei ota vastuuta mistään
vahingoista, jotka johtuvat
valtuuttamattoman henkilön
suorittamista toimenpiteistä. Ne
aiheuttavat myös takuun raukeamisen.
Tärkeää
Laitteen sijoituspaikan valmistelu ja
sähkö- ja kaasuasennusten
järjestäminen on asiakkaan
vastuulla.
VAARA
Laite on asennettava paikallisten
kaasu- ja/tai sähkömääräysten
mukaisesti.
VAARA
Tarkista silmämääräisesti ennen
asennusta onko laitteessa
vikoja. Jos on, laitetta ei saa
asentaa.
Vaurioituneet laitteet aiheuttavat
vaaran turvallisuudelle.

Ennen asennusta

Jotta varmistetaan, että laitteen alle jää
välttämättömät ilmaraot, suosittelemme,
että tämä laite kiinnitetään kiinteälle
alustalle, niin etteivät sen jalat uppoa
mattoon tai pehmeään lattiamateriaaliin.
Keittiön lattian on kestettävä lieden
paino ja lisäksi ruoanvalmistus- ja
leivontavälineiden ja elintarvikkeiden
paino.
Liettä voidaan käyttää kahden
kaapin välissä, mutta 400 mm:n
minimietäisyyttä varten uunin
levyjen päällä mahdollistaa
65mm:n välyksen mihin tahansa
seinään, osastoon tai suureen
kaappiin.
Liettä voi käyttää myös vapaasti
seisovana. Jätä vähintään 750 mm
etäisyys lieden yläpuolelle.
(*) Jos liesikupu asennetaan lieden
yläpuolelle, katso liesikuvun
valmistajan ohjeista
asennuskorkeus (min. 650 mm).
Laite on laiteluokan 1 mukainen eli
se voidaan asettaa takaosa ja yksi
sivu vasten keittiön seiniä,
keittiökalusteita tai minkäkokoista
laitetta tahansa. Keittiökaluste tai
laite toisella puolella voi olla vain
samaa kokoa tai pienempi.
Kaikkien lieden vieressä olevien
keittiökalusteiden on oltava
kuumuudenkestäviä (vähintään
100 °C).
103 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading