Download  Print this page

Advertisement

Observera: Använd rengöringsmedel
sparsamt för att skona miljön.
Fyll på färskvattentanken
 Fyll i rengöringslösning i färskvattentan-
ken. Fyllnivån får inte överskrida mar-
keringen "MAX".
Skumdämpningsmedel
Observera: När redan schamponerade
heltäckningsmattor rengörs bildas skum i
smutsvattenbehållaren. Man kan förhindra
skumbildningen genom att tillsätta skum-
dämpningsmedel.
Endast Puzzi 10/1:
 Tillsätt skumdämpningsmedel (special-
tillbehör) i smutsvattenbehållaren.
Endast Puzzi 10/2 Adv:
 Öppna behållare för skumdämpnings-
medel.
 Fyll på skumdämpningsmedel (special-
tillbehör).
Byt mattadapter
 Tryck på spärren till golvmunstycket på
ena sidan.
 Sväng ut mattadaptern och ta bort den.
 Sätt in ny mattadapter och haka fast
spärren.

Handhavande

Arbeta med extrautrustning
Endast Puzzi 10/2 Adv:
Observera: Ett extra eluttag finns för an-
slutning av elektriska tillbehör.
Fara
Risk för personskador och materiella ska-
dor! Uttaget är enbart avsett för direkt an-
slutning av extra-borst-tvättmunstycket PW
30/1 till Puzzi 10/2 Adv. Det är inte tillåtet
att använda uttaget till något annat.
Koppla till aggregatet
 Stick i nätkontakten.
 Tryck på reglaget för sugning för att
starta sugturbinen.
 Tryck på knappen Spruta för att starta
sprutpumpen.
Varning
Skaderisk. Välj en mindre synlig yta och
testa att det föremål som skall rengöras är
färgäkta och tål vatten innan aggregatet
används.
 Manövrera spaken på rörböjen för att
spruta på rengöringslösning.
 Kör i omlottspår över ytan som skall
rengöras. Drag därvid munstycket bak-
åt (skjut inte).
 Vid avbrott i arbetet ja golvmunstycket
placeras i handtaget.
Koppla från aggregatet
 Stäng av reglagen för sugning och för
sprayning.
 Drag ur nätkontakten.
Töm smutsvattenbehållare
 Är smutsvattenbehållaren full så stäng
av reglagen för sugning och för spray-
ning.
 Tag av lock.
 Ta ut smutsvattenbehållaren ur aggre-
gatet och töm den.
Töm färskvattentanken
 Stäng av aggregatet.
 Drag kort i spaken på rörkröken för att
släppa på trycket.
 Skilj rörkröken från spray-/sugslangen.
 Häng sugslangen i färskvattentanken.
 Tryck på reglaget för sugning för att
starta sugturbinen.
 Sug färskvattentanken tom och stäng
av aggregatet.
 Tag av lock.
 Ta ut smutsvattenbehållaren ur aggre-
gatet och töm den.
– 3
SV
Rengöring
75

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: