Download  Print this page

Advertisement

Cihazın ilk kullanımından önce
bu orijinal kullanma kılavuzunu
okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha
sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip-
lerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
İlk kullanımdan önce, 5.956-251.0 nu-
-
maralı güvenlik uyarılarını mutlaka oku-
yun!
Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarı-
-
larının dikkate alınmaması halinde ci-
hazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişi-
lerde tehlike oluşabilir.
Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcı-
-
ya bildirin.
İçindekiler
Çevre koruma. . . . . . . . . . . . . . TR . . .1
Kullanım kılavuzundaki sembol-
ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .1
Kurallara uygun kullanım . . . . . TR . . .1
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .2
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . TR . . .2
Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .3
Temizlik yöntemleri . . . . . . . . . . TR . . .4
Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .5
Depolama. . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .5
Koruma ve Bakım. . . . . . . . . . . TR . . .5
Arızalarda yardım. . . . . . . . . . . TR . . .5
Aksesuarlar ve yedek parçalar. TR . . .6
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .6
AB uygunluk bildirisi . . . . . . . . . TR . . .6
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . TR . . .7
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dö-
nüştürülebilir. Ambalaj malze-
melerini evinizin çöpüne atmak
yerine lütfen tekrar kullanılabile-
cekleri yerlere gönderin.
Eski cihazlarda, yeniden değer-
lendirme işlemine tabi tutulması
gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır.
Aküler, yağ ve benzeri maddeler
doğaya ulaşmamalıdır. Bu ne-
denle eski cihazları lütfen öngö-
rülen toplama sistemleri aracılı-
ğıyla imha edin.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH
Kullanım kılavuzundaki
Tehlike
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olan direkt bir tehlike için.
Uyarı
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olabilecek olası tehlikeli bir durum
için.
Dikkat
Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli
bir durum için.
Kurallara uygun kullanım
Bu püskürtmeli ekstraksiyon cihazı, bu kul-
lanım kılavuzunda ve fırçalı temizleme ci-
hazları ve püskürtmeli ekstraksiyon cihaz-
larına yönelik ekteki güvenlik uyarılarında
belirtilen tanımlamalar ve güvenlik uyarıla-
rına uygun şekilde, sulu temizlik cihazı ola-
rak ticari kullanım için üretilmiştir.
- 1
TR
semboller
95

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: