Download  Print this page

Temizlik Yöntemleri - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Temiz su deposunun boşaltılması
 Cihazı kapatın.
 Basıncı boşaltmak için manifolttaki kola
kısa süreli basın.
 Manifoldu püskürtme/emme hortumun-
dan ayırın.
 Emme hortumunu temiz su deposuna
asın.
 Emme türbinini çalıştırmak için emme
şalterine basın.
 Temiz su hortumunu emerek boşaltın
ve cihazı kapatın.
 Kapağı çıkartın.
 Pis su deposunu cihazdan çıkartın ve
boşaltın.
Cihazı yıkayın.
 Manifoldu (emme borusu ve memeyle
birlikte) emme hortumuna bağlayın.
 Püskürtme hortumunun kavramasını
manifolda bağlayın ve kilitleyin.
 Yaklaşık 2 litre musluk suyunu temiz su
deposuna doldurun.
Temizlik maddesi eklemeyin.
 Püskürtme pompasını çalıştırmak için
püskürtme düğmesine basın.
 Taban memesini bir giderin üzerine tu-
tun.
 Manifolttaki kola basın ve cihazı 1 ila 2
dakika boyunca yıkayın.
 Cihazı kapatın.
Her çalışmadan sonra
 Cihazı yıkayın.
 Pis su deposunu boşaltın ve akar su al-
tında temizleyin.
 Temiz su tankını boşaltın.
 Cihazı sadece nemli bir bezle temizle-
yin.
 Koku oluşumunu önlemek için, uzun sü-
reli beklemelerden önce cihazdaki tüm
suyu boşaltın.
 Cihazı iyice kurumaya bırakın: Kapağı
çıkartın veya yana kaydırın.
Cihazın saklanması
 Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve
yetkisiz kullanıma karşı emniyete alın.
98
Temizlik yöntemleri
Normal kirlenme
 Temizlik çözeltisini bir iş adımında püs-
kürtün ve emin.
Not: Püskürtme yapılmadan tekrar emme,
kuruma süresini kısaltır.
Aşırı kirlenme ya da lekeler
 Temizlik çözeltisini emme türbini kapa-
lıyken uygulayın ve 10 ila 15 dakika çö-
zeltinin etki etmesini sağlayın.
 Yüzeyi normal kirlenmede olduğu gibi
temizleyin.
 Temizleme sonucunu daha da iyileştir-
mek için, gerekirse yüzeyi temiz, sıcak
suyla tekrar temizleyin.
Minder temizliği
 Sadece Puzzi 10/1:
Taban memesinin yerine el memesini
takın.
 Hassas kumaşlarda temizlik maddesini
daha düşük dozda ekleyin ve yüzeye
yaklaşık 200 mm mesafeden püskürt-
me yapın. Daha sonra sadece emdirin.
Temizleme ip uçları
Aşırı kirlenmiş yüzeylere daha önceden
püskürtme yapın ve temizlik çözeltisinin
5 ila 10 dakika etki etmesini sağlayın.
Her zaman, ışıktan gölgeye (pencere-
den kapıya doğru) doğru çalışın.
Her zaman temizlenmiş yüzeyden te-
mizlenmemiş yüzeye doğru çalışın.
Kaplama (doğu köprüleri, berber, döşe-
me kumaşı) ne kadar hassassa, temiz-
lik maddesi konsantrasyonunu o oran-
da düşük kullanın.
Sırtı kenevir olan halı zeminler, çok sulu
çalışmada büzülebilir ve renk kusması
yapabilir.
Uzun tüylü halıları, temizlikten sonra
sulu durumda tüy tertibatında fırçalayın
(Örn; tüy fırçaları ya da tahta fırçası ile).
Sulu temizlikten sonra Care Tex RM
762'nin içirilmesi, tekstil kaplamanın
hızlı şekilde tekrar kirlenmesini önler.ç
– 4
TR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: