Download  Print this page

Advertisement

Pražnjenje spremnika svježe vode
 Isključite uređaj.
 Kratko pomaknite polugu na koljenu za
smanjenje tlaka.
 Odvojite koljeno od crijeva za prskanje/
usisnog crijeva.
 Usisno crijevo objesite u spremnik za
svježu vodu.
 Za uključivanje usisne turbine pritisnite
prekidač za usisavanje.
 Usisajte svu vodu iz spremnika za svje-
žu vodu i isključite uređaj.
 Skinite poklopac.
 Izvadite spremnik prljave vode iz uređa-
ja te ga ispraznite.
Ispiranje uređaja
 Povežite koljeno (s usisnom cijevi i na-
stavkom) na usisno crijevo.
 Spojku crijeva za prskanje povežite s
koljenom i aretirajte.
 Spremnik svježe vode napunite s oko 2
lit. obične vode.
Nemojte dodavati nikakva sredstva
za pranje.
 Pumpa za prskanje se uključuje priti-
skom na prekidač za prskanje.
 Držite podni nastavak iznad kanalizacij-
skog otvora.
 Pomaknite polugu na koljenu i temeljito
ispirite uređaj 1 do 2 minute.
 Isključite uređaj.
Nakon svake primjene
 Isperite uređaj.
 Ispraznite spremnik prljave vode pa ga
operite pod mlazom vode.
 Ispraznite spremnik svježe vode.
 Prebrišite uređaj izvana vlažnom kr-
pom.
 Za izbjegavanje neugodnih mirisa, prije
duljih perioda mirovanja uklonite svu
vodu iz uređaja.
 Ostavite uređaj neka se dobro osuši:
skinite poklopac ili pomaknite bočno.
160
Čuvanje uređaja
 Uređaj odložite u suhu prostoriju i zašti-
tite ga od neovlaštenog korištenja.
Metode čišćenja
Normalno zaprljanje
 U jednom radnom ciklusu poprskajte i
usisajte otopinu sredstva za pranje.
Napomena: Dodatno usisavanje bez pr-
skanja skraćuje vrijeme sušenja.
Jaka zaprljanja ili mrlje
 Isključivši usisnu turbinu, nanesite oto-
pinu sredstva za pranje te je ostavite da
djeluje 10 do 15 minuta.
 Površine očistite kao kod normalnih za-
prljanja.
 Želite li dodatno poboljšati rezultate či-
šćenja, prema potrebi površinu možete
još jednom oprati čistom, toplom vo-
dom.
Čišćenje tapeciranih površina
 Samo Puzzi 10/1:
Postavite ručni nastavak namjesto pod-
nog.
 Kod osjetljivih materijala smanjite dozi-
ranje sredstva za pranje, a površinu na-
prskajte s udaljenosti od oko 200 mm.
Nakon toga samo usisajte.
Savjeti za čišćenje
Jako prljava mjesta prethodno popr-
skajte i pustite da otopina sredstva za
pranje djeluje 5 do 10 minuta.
Uvijek radite od svjetla ka sjeni (od pro-
zora ka vratima).
Uvijek radite od očišćene ka neočišće-
noj površini.
Što je podna obloga osjetljivija (istoč-
njačke staze, berber, materijal za tape-
ciranje), to manju koncentraciju sred-
stva za pranje trebate upotrijebiti.
Sagovi s poleđinom od jute se pri mo-
krom čišćenju mogu stisnuti i pustiti bo-
ju.
– 4
HR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: