Download  Print this page

Metode De Curăţare - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Golirea rezervorului pentru apă
 Opriţi aparatul.
 Acţionaţi scurt maneta de pe cot pentru
depresurizare.
 Desprindeţi cotul de furtunul pentru pul-
verizare/aspirare.
 Introduceţi furtunul de aspirare în rezer-
vorul pentru apă proaspătă.
 Apăsaţi comutatorul Aspirare pentru
pornirea turbinei de aspirare.
 Goliţi rezervorul de apă proaspătă şi
opriţi aparatul.
 Scoateţi capacul.
 Extrageţi rezervorul pentru apă murda-
ră din aparat şi goliţi-l.
Spălarea aparatului
 Conectaţi cotul (cu tub de aspirare şi
duză) cu furtunul pentru aspirare.
 Conectaţi cuplajul furtunului de pulveri-
zare cu cotul şi blocaţi-l.
 Introduceţi cca. 2 litri de apă de la robi-
net în rezervorul pentru apă proaspătă.
Nu adăugaţi detergent.
 Apăsaţi comutatorul Pulverizare pentru
pornirea pompei de pulverizare.
 Ţineţi duza de podea deasupra unei
scurgeri.
 Acţionaţi maneta de pe cot şi clătiţi apa-
ratul 1 până la 2 minute.
 Opriţi aparatul.
După fiecare utilizare
 Spălaţi aparatul.
 Goliţi rezervorul de apă uzată şi spălaţi-
l sub apă curentă.
 Goliţi rezervorul pentru apă curată.
 Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă.
 Pentru evitarea mirosurilor neplăcute,
înaintea perioadelor mai lungi de neuti-
lizare, goliţi apa din întregul aparat.
 Lăsaţi aparatul să se usuce bine: Scoa-
teţi capacul şi amplasaţi-l în lateral.
144
proaspătă
Depozitarea aparatului
 Aparatul se va depozita într-o încăpere
uscată. În plus, se va asigura că acesta
nu poate fi folosit de persoane neautori-
zate.
Metode de curăţare
Murdărire normală
 Pulverizaţi şi aspiraţi soluţia de curăţat
într-o singură etapă de lucru.
Indicaţie: Încă o aspirare ulterioară fără
pulverizare reduce timpul de uscare.
Suprafeţe foarte murdare sau pete
 Aplicaţi soluţia de curăţare cu turbina
de aspirare oprită şi lăsaţi să acţioneze
10 până la 15 minute.
 Curăţaţi suprafaţa ca în cazul murdăririi
normale.
 Pentru îmbunătăţirea suplimentară a
rezultatului curăţării, dacă este cazul
mai curăţaţi o dată suprafaţa cu apă cu-
rată, caldă.
Curăţarea tepiţeriilor
 Doar Puzzi 10/1:
Conectaţi duza manuală în locul duzei
pentru podea.
 În cazul materialelor sensibile dozaţi
mai puţină soluţie de curăţat şi pulveri-
zaţi suprafaţa de la cca. 200 mm distan-
ţă. Apoi aspiraţi soluţia.
Sfaturi pentru curăţare
Pulverizaţi înainte porţiunile foarte mur-
dare şi lăsaţi soluţia de curăţare să ac-
ţioneze 5 până la 10 minute.
Lucraţi întotdeauna de la lumină înspre
umbră (de la fereastră înspre uşă).
Lucraţi întotdeauna de la suprafaţa cu-
răţată înspre suprafaţa necurăţată.
Cu cât materialul este mai sensibil (car-
pete orientale, carpete berbere, materi-
al de tapiserie), utilizaţi o concentraţie
cât mai mică de detergent.
– 4
RO

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: