Download  Print this page

Advertisement

Ülevaade
Kiirjuhend
Joonis
1 Ühendage piserdus-/imivoolik kaarega,
Piserdus-/imivooliku ühendamine sead-
mega
2 Valmistage puhastuslahus,
Puhta vee paagi täitmine
3 Töörežiimi valimine
4 Puhastamine
5 Puhta vee paagi tühjendamine
6 Musta vee paagi tühjendamine
7 täitke puhta vee paak (ärge lisage pu-
hastusvahendit),
Seadme läbipesemine
8 puhastage ebemesõela,
puhastage puhta vee sõela
9 Laske seadmel kuivada
Seadme elemendid
Joonis
1 Käsiotsak pehme mööbli puhastami-
seks (ainult Puzzi 10/1)
2 Kaablikonks
3 Tarvikute adapter (Homebase)
4 Tarvikute hoidik
5 Võrgukaabel
6 Kiirjuhend
7 Puhta vee paak
8 Puhta vee sõel
9 Piserduslüliti
10 Imemislüliti
11 Korpus
12 Tüübisilt
13 Juhtratas
14 Piserdusvooliku liitmik
15 Pistikupesa täiendava hari-pesupea
PW 30/1 jaoks (ainult Puzzi 10/2 Adv)
16 Imivooliku liitmik
17 Vahueemaldusvahendi paak (ainult
Puzzi 10/2 Adv)
18 Kaas
19 Puhastustablettide hoiukoht (ainult
Puzzi 10/2 Adv)
20 Seadme kandesang
21 Põrandadüüs vaipkatete puhastamiseks
22 Vaiba adapter
23 Põrandadüüsi vabastus
24 Imitoru
25 Düüsi huulik
26 Kübarmutter
27 Käepide
28 Põlv
29 Kaarel olev hoob
30 Piserdusvoolik
31 Imemisvoolik
32 piserdus-/imivoolik
33 Musta vee paak, väljavõetav
34 Musta vee paagi kandesang
35 Kaane tihend
36 Ebemesõel
Kasutuselevõtt
 Kontrollige toitekaablit, pikenduskaablit
ja voolikuid enne iga kasutamist vigas-
tuste osas.
Lisavarustuse monteerimine
 Torgake imitoru põrandaotsakule ja
keerake umbmutter käega põrandaot-
saku külge.
 Vajadusel lükake käepide imitorule ja
keerake käega soovitud asendis kinni.
 Torgake kaar imitorule ja keerake umb-
mutter kaarel käega kinni.
 Ühendage imivoolik seadme imivooliku
ühenduskohaga.
Torgake piserdusvooliku ühendusdetail
seadme piserdusvooliku liitmikku ja las-
ke asendisse fikseeruda.
 Ühendage imivoolik kaarega.
Ühendage pihustusvooliku ühendusde-
tail kaarega ja laske asendisse fiksee-
ruda.
Puhastuslahuse valmistamine
Hoiatus
Oht tervisele, vigastusoht. Järgida tuleb
kõiki kasutatavate puhastusainetega kaa-
sasolevaid juhiseid.
 Segage puhas vesi ja puhastusaine
puhtas anumas (kontsentratsioon vas-
tavalt puhastusaine andmetele).
Lahustage puhastusvahend vees.
– 2
ET
181

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: