Download  Print this page

Tisztítási Módszerek - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

A szennyvíztartály kiürítése
 Ha a szennyvíztartály megtelt, kapcsol-
ja ki a szívás kapcsolót és a szórás kap-
csolót.
 Vegye le a fedelet.
 Vegye ki a szennyvíztartályt a készü-
lékből és ürítse ki.
Tiszta víz tartály ürítése
 A készüléket ki kell kapcsolni.
 Rövid ideig működtesse a kart a kö-
nyökcsőnél a nyomás csökkentéséhez.
 A könyökcsövet válassza le a permete-
ző-/szívótömlőről.
 A szívótömlőt lógassa a tiszta víz tar-
tályba.
 Nyomja meg a szívás kapcsolót a szí-
vóturbina bekapcsolásához.
 Szívja üresre a tiszta víz tartályt és kap-
csolja ki a készüléket.
 Vegye le a fedelet.
 Vegye ki a szennyvíztartályt a készü-
lékből és ürítse ki.
A készülék átöblítése
 A könyökcsövet (a szívócsővel és a szí-
vófejjel) kösse össze a szívótömlővel.
 A permetező tömlő csatlakozóját kösse
össze a könyökcsővel és kattintsa be.
 Töltsön körülbelül 2 liter csapvizet a
tisztavíz tartályba.
Ne adjon hozzá tisztítószert.
 Nyomja meg a szórás kapcsolót a szó-
ró-szivattyú bekapcsolásához.
 A padlófejet tartsa lefolyó fölött.
 Működtesse a kart a könyökcsőnél és
1-2 percig öblítse át a készüléket.
 A készüléket ki kell kapcsolni.
Minden üzem után
 Öblítse át a készüléket.
 A szennyvíztartályt kiüríteni és folyóvíz
alatt megtisztítani.
 Friss víz tartályt kiüríteni.
 A készüléket kívül egy nedves ronggyal
megtisztítani.
114
 Hosszabb használaton kívül helyezés
előtt a kellemetlen szagok elkerülése
érdekében távolítsa el az összes vizet a
készülékből.
 A készüléket hagyja alaposan megszá-
radni: Vegye le a fedelet vagy helyezze
oldalra a készüléken.
A készülék tárolása
 A készüléket száraz helyiségben állítsa
le és biztosítsa illetéktelen használat el-
len.
Tisztítási módszerek
Normál szennyezettség
 A tisztítószert egy munkamenetben
permetezni és felszívni.
Megjegyzés: Ismételt felszívás, permete-
zés nélkül, megrövidíti a száradási időt.
Erős szennyezettség vagy foltok
 Tisztítóoldatot kikapcsolt szívóturbina
mellett felvinni és 10-15 percig hatni
hagyni.
 A felületet ugyanúgy tisztítani, mint nor-
mál szennyezettség esetén.
 A tisztítási eredmény további javítása
érdekében, igény szerint, a felületet
még egyszer tisztítsa tiszta, meleg víz-
zel.
Kárpittisztítás
 Csak Puzzi 10/1:
A padlófej helyett csatlakoztassa a kézi
szórófejet.
 Érzékeny szövetek tisztításánál keve-
sebb tisztítószert kell adagolni, és a fe-
lületet kb. 200 mm távolságból kell be-
szórni. Ezt követően csak le kell szívni.
Tisztítási tippek
Erősen szennyezett helyeket először
bepermetezni és a tisztítóoldatot 5-10
percig hatni hagyni.
A tisztítást mindig a fénytől az árnyék
irányába (az ablaktól az ajtó felé) kell
végezni.
– 4
HU

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: