Download  Print this page

Transport; Depozitarea; Îngrijirea şi întreţinerea; Remedierea Defecţiunilor - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Mocheta cu suport de iută poate se
poate mici şi decolora dacă folosiţi prea
multă apă la curăţare.
Covoarele cu firul lung trebuie periate
ude după curăţare, în direcţia firelor,
pentru a le ridica (de ex. cu o mătură
pentru covoare cu fir lung sau cu o pe-
rie).
Impregnarea cu Care Tex RM 762 după
curăţarea umedă împiedică o remurdă-
rire rapidă a materialului textil.
Nu călcaţi pe suprafaţa curăţată şi nu
plasaţi mobilă pe aceasta până la usca-
re pentru a evita lăsarea de urme sau
petele de rugină.
Detergent
Curăţarea de covoare şi
tapiţerii
Antispumant
Impregnarea covoarelor RM 762
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
solicitaţi fişa cu informaţii a produsului şi
fişa cu date de siguranţă UE a detergentu-
lui respectiv.

Transport

Atenţie
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La transport ţineţi cont de greutatea apara-
tului.
Figura
 Pentru transport, aşezaţi ţeva de aspi-
rare pe mânerul de transport şi fixaţi fur-
tunul pentru pulverizare/aspirare la
aparat.
Înfăşuraţi cablul de alimentare şi atâr-
naţi-l pe cârligul acestuia.
 În cazul transportării în vehicule asigu-
raţi aparatul contra derapării şi răstur-
nării conform normelor în vigoare.
Pulbere RM 760
Tablete RM 760
RM 764 lichid
RM 761
RO

Depozitarea

Atenţie
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La depozitare ţineţi cont de greutatea apa-
ratului.
Aparatul poate fi depozitat doar în spaţiile
interioare.
Îngrijirea şi întreţinerea
Pericol
Pericol de rănire prin electrocutare.
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Curăţaţi filtrul de scame
 Scoateţi capacul.
 Scoateţi rezervorul de apă uzată din
aparat.
 Curăţaţi filtrul de scame în mod regulat
cu o perie
Curăţarea sitei pentru apă curată
 Deşurubaţi filtrul de apă proaspătă.
 Curăţaţi filtrul de apă proaspătă în mod
regulat sub apă curentă.
Curăţaţi duza.
 Deşurubaţi piuliţa olandeză.
 Curăţaţi ajutajul duzei.
Remedierea defecţiunilor
Pericol
Pericol de rănire prin electrocutare.
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat,
opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
Componentele electrice vor fi verificate
şi reparate numai de către un service
autorizat.
Aparatul nu funcţionează
 Verificaţi priza şi siguranţa de la reţea-
ua de alimentare cu curent.
 Verificaţi cablul de alimentare de la re-
ţea şi conectorul aparatului.
 Porniţi aparatul.
– 5
145

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: