Download  Print this page

Yleiskatsaus; Käyttöönotto - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Yleiskatsaus

Pikastartti-ohje
Kuva
1 Suihkutus-/imuletkun liittäminen putki-
käyrään,
Suihkutus-/imuletkun liittäminen laittee-
seen
2 Puhdistusaineliuoksen valmistaminen,
tuorevesisäiliön täyttäminen
3 Käyttötavan valinta
4 Puhdistus
5 Tuorevesisäiliön tyhjentäminen
6 Likavesisäiliön tyhjentäminen
7 tuorevesisäiliön täyttäminen (ilman
puhdistusainetta),
Laitteen huuhtelu
8 nukkasihdin puhdistus,
tuorevesisihdin puhdistaminen
9 Laitteen kuivaus
Käyttöelementit
Kuva
1 Käsisuulake pehmusteverhoilujen puh-
distamiseen (vain Puzzi 10/1)
2 Kaapelikoukku
3 Adapteri varusteille (Homebase)
4 Pidike varusteille
5 Verkkokaapeli
6 Pikastartti-ohje
7 Raikasvesisäiliö
8 Tuorevesisihti
9 Suihkutuskytkin
10 Imukytkin
11 Kotelo
12 Tyyppikilpi
13 Ohjausrulla
14 Suihkutusletkuliitäntä
15 Pistorasia lisä-harjapesupäälle PW 30/
1 (vain Puzzi 10/2 Adv)
16 Imuletkuliitäntä
17 Säiliö vaahdonpoistoaineelle (vain Puz-
zi 10/2 Adv)
18 Kansi
19 Säilytyslokero puhdistusainetableteille
(vain Puzzi 10/2 Adv)
20 Laitteen kantokahva
21 Lattiasuulake kokolattiamatoille
22 Mattoadapteri
23 Lattiasuulakkeen lukituksen vapautus
24 Imuputki
25 Suutinsuukappale
26 Hattumutteri
27 Käsikahva
28 Kahva
29 Vipu putkikäyrässä
30 Suihkutusletku
31 Imuletku
32 Suihkutus-/imuletku
33 Likavesisäiliö, irrotettava
34 Likavesisäiliön kantokahva
35 Kannen tiiviste
36 Nukkasihti
Käyttöönotto
 Tarkista verkkojohto, pidennysjohto ja
letkut jokaista käyttöä vaurioiden varal-
ta.
Varusteiden asennus
 Pistä imuputki lattiasuulakkeeseen ja
varmista liitos kiertämällä hattumutteri
käsitiukkuuteen.
 Työnnä tarvittaessa käsikahva imuput-
ken päälle ja kiristä käsitiukkuuteen ha-
luttuun asentoon.
 Liitä putkikäyrä imuputkeen ja varmista
liitos kiertämällä hattumutteri käsin kiin-
ni.
 Pistä imuletku laitteen imuletkuliitti-
meen.
Pistä ja lukitse suihkutusletkun liitin lait-
teen suihkutusletkuliittimeen.
 Liitä imuletku putkikäyrään.
Yhdistä ja lukitse suihkutusletkun liitin
käyrään kahvaputkeen.
– 2
FI
81

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: