Download  Print this page

Accesorii şi Piese De Schimb; Garanţie - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Din duză nu iese apă
 Umpleţi rezervorul de apă proaspătă.
 Verificaţi cuplajele de la furtunul de pul-
verizare în privinţa poziţionării corecte.
 Curăţaţi sau înlocuiţi piesa de vârf de la
duză.
 Curăţaţi sita din rezervorul de apă
proaspătă.
 Pompa de pulverizare este defectă,
contactaţi service-ul autorizat.
Jetul este pulverizat numai printr-o
 Curăţaţi ajutajul duzei.
Putere de aspirare insuficientă
 Verificaţi poziţia corectă a capacului.
 Curăţaţi garnitura de la capac şi supra-
faţa de sprijin de la aparat.
 Curăţaţi filtrul de reţinere.
 Verificaţi dacă furtunul de aspirare este
înfundat, dacă este nevoie curăţaţi-l.
Pompa de pulverizare este prea
zgomotoasă
 Completaţi apă în rezervorul pentru apă
proaspătă.
Se produce multă spumă în
rezervorul de apă uzată
 Adăugaţi agentul anti-spumă în rezer-
vorul de apă uzată, resp. umpleţi rezer-
vorul pentru agentul anti-spumă.
Service autorizat
Dacă defecţiunea nu poate fi remediată,
aparatul trebuie dus la service pentru a
fi verificat.
146
parte
Accesorii şi piese de schimb
Vor fi utilizate numai accesorii şi piese
de schimb agreate de către producător.
Accesoriile originale şi piesele de
schimb originale constituie o garanţie a
faptului că utilajul va putea fi exploatat
în condiţii de siguranţă şi fără defecţi-
uni.
O selecţie a pieselor de schimb utilizate
cel mai de se găseşte la sfârşitul in-
strucţiunilor de utilizare.
Informaţii suplimentare despre piesele
de schimb găsiţi la www.kaercher.com,
în secţiunea Service.
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de ga-
ranţie publicate de distribuitorul nostru din
ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale
acestui aparat, care survin în perioada de
garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte
de fabricaţie sau de material, vor fi remedi-
ate gratuit. Pentru a putea beneficia de ga-
ranţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de cumpă-
rare la magazin sau la cea mai apropiată
unitate de service autorizată.
– 6
RO
Garanţie

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: