Download  Print this page

Advertisement

Skyl apparatet igennem
 Forbind bøjningen (med sugerør og dy-
se) med sugeslangen.
 Forbind sprøjteslangens kobling med
bøjningen og lad den gå i hak.
 Fyld ca. 2 liter postevand ind i fersk-
vandstanken.
Tilsæt intet rensemiddel.
 Tryk kontakt "sprøjte" for at tænde
sprøjtepumpen.
 Hold gulvdysen over et afløb.
 Betjen håndtaget på bøjningen og skyl
maskinen 1 til 2 minutter.
 Sluk for renseren
Efter hver brug
 Skyl apparatet igennem.
 Træk snavsevandsbeholderen ud og
rens den under klart vand.
 Tøm ferskvandstanken.
 Maskinen rengøres udvendigt med en
fugtig klud.
 For at undgå lugt, skal hele vandet fjer-
nes fra maskinen inden den opbevares
for et længere tidsrum.
 Apparatet skal tørres grundigt: Tag lå-
get af eller skyd det til siden.
Opbevaring af damprenseren
 Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg
for at sikre den mod uvedkommendes
brug.

Rensemetoder

Normal tilsmudsning
 Sprøjt og opsug renseopløsningen i en
arbejdsgang.
Bemærk: En gentagende sugning uden
sprøjtning forkorter tørretiden.
62
Stærk tilsmudsning uden pletter
 Påfør renseopløsningen med afbrudt
sugeturbine og lad den virke for ca. 10
til 15 minutter.
 Rens fladen som ved normal tilsmudsning.
 For at forbedre renseresultatet kan fla-
den efter behov renses igen med klart
og varmt vand.
Rensning af polstre
 Kun Puzzi 10/1:
Monter hånddysen i stedet for gulvdy-
sen.
 Ved følsomme stoffer skal der tildose-
res ringere rensemiddel og overfladen
skal sprøjtes fra en afstand på ca. 200
mm. Derefter skal overfladen kun su-
ges.
Tips til rensning
Stærk tilsmudsede steder skal først
sprøjtes og renseopløsningen skal virke
for ca. 5 til 10 minutter.
Der skal altid arbejdes fra lys til skygge
(fra vindue til døren).
Der skal altid arbejdes fra den rensede
til den ikke rensede flade.
Jo følsommere en overflad er (orient
gulvtæpper, berbertæpper, pudestof),
desto svagere skal rensemiddelkon-
centrationen være.
Tæpper med juteryg kan krybe ind og
tabe farven, hvis den renses for våd.
Tæpper med høj luv skal efter rensnin-
gen og i våd tilstand børstes i luvretning
(f.eks. med en luvbørste eller gulv-
skrubbe).
Imprægnering med Care Tex RM 762
efter vådrensningen forhindrer en hurtig
ny tilsmudsning af overfladen.
For at undgå stødpletter eller rustpletter
må der først gås på den rensede flade
eller stilles møbler på fladen, hvis fla-
den er tør.
– 4
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: