Download  Print this page

Advertisement

Praznjenje rezervoarja za svežo
vodo
 Izklopite napravo.
 Kratko aktivirajte ročico na kolenu za
razgradnjo tlaka.
 Koleno ločite od gibke pršilne/sesalne
cevi.
 Gibko sesalno cev obesite v rezervoar
za svežo vodo.
 Za vklop sesalne turbine pritisnite stika-
lo za sesanje.
 Izsesajte rezervoar za svežo vodo in iz-
klopite napravo.
 Snemite pokrov.
 Posodo za umazano vodo vzemite iz
naprave in jo izpraznite.
Spiranje naprave
 Koleno (s sesalno cevjo in šobo) spojite
z gibko sesalno cevjo.
 Povežite spoj gibke pršilne cevi s kole-
nom in zaskočite.
 V rezervoar za svežo vodo napolnite
približno 2 litra vode iz pipe.
Ne dodajajte čistilnih sredstev.
 Za vklop pršilne črpalke pritisnite stikalo
za pršenje.
 Talno šobo držite nad odtokom.
 Aktivirajte ročico na kolenu in napravo
izpirajte 1 do 2 minuti.
 Izklopite napravo.
Po vsakem obratovanju
 Sperite napravo.
 Izpraznite posodo za umazano vodo in
jo očistite pod tekočo vodo.
 Izpraznite rezervoar za svežo vodo.
 Napravo z zunanje strani očistite z vla-
žno krpo.
 Za preprečevanje neprijetnih vonjav od-
stranite pred daljšimi obodobji mirova-
nja vso vodo iz naprave.
 Pustite, da se naprava temeljito posuši:
Snemite pokrov ali ga premaknite na
stran.
Shranjevanje naprave
 Napravo pospravite v suh prostor in jo
zavarujte pred nepooblaščeno upora-
bo.
Metode čiščenja
Običajna umazanija
 Čistilno raztopino napršite in posesajte
v eni delovni fazi.
Opozorilo: Ponovno naknadno sesanje
brez pršenja skrajša čas sušenja.
Močna umazanija ali madeži
 Čistilno raztopino nanesite pri izkloplje-
ni sesalni turbini in pustite delovati 10
do 15 minut.
 Površino očistite kot pri običajni umaza-
niji.
 Za nadaljnje izboljšanje rezultatov či-
ščenja površino po potrebi šonovno oči-
stite s čisto, toplo vodo.
Čiščenje blazin
 Le Puzzi 10/1:
Namesto talne šobe namestite ročno
šobo.
 Pri občutljivih materialih dozirajte manj
čistilnega sredstva in površino napršite
z oddaljenosti približno 200 mm. Nato le
posesajte.
Nasveti za čiščenje
Močno umazana mesta predhodno na-
pršite in pustite čistilno raztopino delo-
vati 5 do 10 minut.
Delajte vedno od svetlobe proti senci
(od okna proti vratom).
Vedno delajte od očiščenih proti neoči-
ščenim površinam.
Bolj kot je obloga občutljiva (orientalske
preproge, berber, blago za blazine), to-
liko nižjo koncentracijo čistilnega sred-
stva uporabite.
Tekstilne talne obloge z juto na hrbtni
strani se lahko pri mokrem delu skrčijo
in barvno zbledijo.
– 4
SL
129

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: