Download  Print this page

Pregled; Stavljanje U Pogon - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kratke upute
Slika
1 Priključivanje crijeva za prskanje/usi-
snog crijeva na koljenasti nastavak,
Priključivanje crijeva za prskanje / usi-
savanje na uređaj
2 Priprema otopine sredstva za pranje,
Punjenje spremnika svježe vode
3 Odabir načina rada
4 Čišćenje
5 Pražnjenje spremnika svježe vode
6 Pražnjenje spremnika za prljavu vodu
7 Punjenje spremnika svježe vode (bez
sredstva za pranje),
Ispiranje uređaja
8 Čišćenje mrežice za skupljanje vlaka-
na,
Čišćenje mrežice za svježu vodu
9 Sušenje uređaja
Sastavni dijelovi uređaja
Slika
1 Ručni nastavak za čišćenje tapeciranih
površina (samo Puzzi 10/1)
2 Kukica za kvačenje kabela
3 Adapter za pribor (Homebase)
4 Držač pribora
5 Strujni kabel
6 Kratke upute
7 Spremnik svježe vode
8 Mrežica za svježu vodu
9 Prekidač za prskanje
10 Prekidač za usisavanje
11 kućište
12 Natpisna pločica
13 Kotačići
14 Priključak crijeva za prskanje
15 Utičnica za dodatnu glavu za pranje
četkama PW 30/1 (samo Puzzi 10/2
Adv)
16 Priključak usisnog crijeva
17 Spremnik za sredstvo za suzbijanje pje-
ne (samo Puzzi 10/2 Adv)
18 Poklopac
19 Pretinac za odlaganje za tablete sred-
stva za pranje (samo Puzzi 10/2 Adv)
158

Pregled

20 Rukohvat uređaja
21 Podni nastavak za čišćenje sagova
22 Adapter za sagove
23 Bravica podnog nastavka
24 Usisna cijev
25 Otvor mlaznice
26 Slijepa matica
27 rukohvat
28 Koljenati nastavak
29 Poluga na koljenu
30 Crijevo za prskanje
31 Usisno crijevo
32 Crijevo za prskanje/usisno crijevo
33 Odvojivi spremnik za prljavu vodu
34 Rukohvat za nošenje spremnika prljave
vode
35 Brtva na poklopcu
36 Mrežica za skupljanje vlakana

Stavljanje u pogon

 Prije svake upotrebe provjerite ošteće-
nost strujnog kabela, produžnog kabela
i crijeva.
Montaža pribora
 Nataknite usisnu cijev na podni nasta-
vak pa čvrsto pritegnite slijepu maticu
na podnom nastavku.
 Po potrebi nagurajte rukohvat na usisnu
cijev i zavijte rukom u odgovarajućem
položaju.
 Nataknite koljenasti nastavak na usisnu
cijev i zategnite slijepu maticu na nje-
mu.
 Nataknite usisno crijevo na odgovaraju-
ći priključak uređaja.
Spojku crijeva za prskanje utaknite i
uglavite u priključak crijeva za prskanje
na uređaju.
 Spojite usisno crijevo s koljenastim na-
stavkom.
Spojku crijeva za prskanje povežite s
koljenom i aretirajte.
– 2
HR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: