Download  Print this page

Μεταφορά; Αποθήκευση; Φροντίδα και συντήρηση - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Καθαρισμός ταπετσαρίας επίπλων
 Μόνο Puzzi 10/1:
Τοποθετήστε το ακροφύσιο χειρός στη
θέση του ακροφυσίου δαπέδου.
 Όταν έχετε ευαίσθητα υφάσματα χρησι-
μοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυ-
παντικού και ψεκάζετε από απόσταση
περίπου 200 mm. Στη συνέχεια κάντε
μόνο αναρρόφηση.
Συμβουλές για τον καθαρισμό
Ψεκάστε τα σημεία με επίμονους ρύ-
πους εκ των προτέρων κι αφήστε το δι-
άλυμα απορρυπαντικού να δράσει για 5
έως 10 λεπτά.
Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από
το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα
προς την πόρτα).
Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από
τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρι-
σμένες επιφάνειες.
Όσο πιο ευαίσθητη είναι η επιφάνεια
(ανατολίτικα, βερβερίνικα χαλιά, υφά-
σματα επιπλώσεων) τόσο αραιότερο
πρέπει να είναι το διάλυμα απορρυπα-
ντικού.
Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα
μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το
χρώμα τους αν βραχούν πολύ.
Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος
μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα
υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους
(π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).
Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762
μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη
γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης
επένδυσης.
Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα
πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες
πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε
σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουρι-
άς.
Απορρυπαντικό
Καθαρισμός χαλιών και
υφασμάτων επιπλώσε-
ων
Εξουδετέρωση αφρού
Εμποτισμός χαλιών
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το
φύλλο πληροφοριών προϊόντος και το δελ-
τίο δεδομένων ασφαλείας ΕΕ του αντίστοι-
χου απορρυπαντικού.
Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της
συσκευής.
Εικόνα
 Για τη μεταφορά, τοποθετήστε το σωλή-
να αναρρόφησης στη λαβή μεταφοράς
και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού/
αναρρόφησης στη συσκευή.
Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
κρεμάστε το στο ειδικό άγκιστρο.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-
στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες
οδηγίες.
Αποθήκευση
Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Φροντίδα και συντήρηση
Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε
το φις από την πρίζα.
– 5
EL
RM 760 Σκόνη
RM 760 Τα-
μπλέτες
RM 764 υγρό
RM 761
RM 762
Μεταφορά
91

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: