Download  Print this page

Prehľad; Uvedenie Do Prevádzky - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Návod pre Quickstart
Obrázok
1 Pripojte striekaciu/saciu hadicu ku kole-
nu.
Pripojte striekaciu/saciu k prístroju.
2 Aplikujte čistiaci prostriedok
Naplňte nádobu na čistú vodu
3 Voľba režimu prevádzky
4 Čistenie
5 Naplnenie nádrže na čistú vodu
6 Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
vodu
7 Naplňte nádobu na čistú vodu (bez čis-
tiaceho prostriedku),
Vypláchnite prístroj
8 vyčistite vláknové sito,
Vyčistite sitko na čerstvú vodu
9 Nechajte vyschnúť prístroj
Prvky prístroja
Obrázok
1 Ručná hubica na čistenie čalúnenia (iba
Puzzi 10/1)
2 Hák na kábel
3 Adaptér pre príslušenstvo (Homebase)
4 Držiak príslušenstva
5 Siet'ový kábel
6 Návod pre Quickstart
7 Nádrž na čistú vodu
8 Sitko na čerstvú vodu
9 Vypínač striekania
10 Vypínač sania
11 Skriňa
12 Výrobný štítok
13 Otočné koleso
14 Prípojka striekacej hadice
15 Zásuvka pre prídavnú umývaciu hlavu s
kefkami PW 30/1 (iba Puzzi 10/2 Adv)
16 Prípojka nasávacej hadice
17 Nádrž na odpeňovací prostriedok (iba
Puzzi 10/2 Adv)
18 veko
19 Priestor na uloženie čistiaceho pros-
triedku - tabletiek (iba Puzzi 10/2 Adv)
20 Transportná rukoväť prístroja
21 Podlahová dýza na čistenie kobercov
150
Prehľad
22 Adaptér pre koberce
23 Odblokovanie podlahovej hubice
24 Vysávacia rúrka
25 Ústre dýzy
26 Nástrčná matica
27 Rukoväť
28 Koleno
29 Páčka na kolene
30 Rozstrekovacia hadica
31 Sacia hadica
32 Striekacia alebo sacia hadica
33 Nádoba na špinavú vodu, vyberateľná
34 Transportná rukoväť nádoby na znečis-
tenú vodu
35 Tesnenie na kryte
36 Filtračné sito
Uvedenie do prevádzky
 Pred každým uvedením do prevádzky
skontrolujte, či nie je poškodený sieťo-
vý, predlžovací kábel a hadice.
Montáž príslušenstva
 Na vysávaciu rúrku nasaďte podlahovú
hubicu a ručne pevne dotiahnite pomo-
cou nástrčnej matice na podlahovej hu-
bici.
 V prípade potreby nasuňte na vysáva-
ciu rúrku rukoväť a priskrutkujte ručne
pevne do požadovanej polohy.
 Na vysávaciu rúrku nasaďte koleno a
ručne pevne dotiahnite pomocou nástr-
čnej matice na kolene.
 Vysávaciu hadicu zasuňte do prípojky
zariadenia.
Spojku hadice na striekajúcu vodu za-
suňte do prípojky hadice na striekajúcu
vodu prístroja a nechajte zapadnúť na
svoje miesto.
 Spojte saciu hadicu s kolenom.
Spojku rozstrekovacej hadice spojte s
kolenom a nechajte zapadnúť na svoje
miesto.
– 2
SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: