Download  Print this page

Advertisement

Vuilwaterreservoir leegmaken
 Indien het vuilwaterreservoir vol is, de
schakelaar zuigen en de schakelaar
spuiten uitschakelen.
 Deksel verwijderen.
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat ne-
men en leegmaken.
Schoonwaterreservoir leegmaken
 Apparaat uitschakelen.
 Hendel aan de elleboog kort bedienen
om de druk te doen afnemen.
 Elleboog van de spuit-/zuigslang schei-
den.
 Zuigslang in het schoonwaterreservoir
hangen.
 Schakelaar zuigen indrukken om de
zuigturbine in te schakelen.
 Schoonwaterreservoir leegzuigen en
apparaat uitschakelen.
 Deksel verwijderen.
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat ne-
men en leegmaken.
Apparaat spoelen
 Elleboog (met zuigbuis en sproeier) met
de zuigslang verbinden.
 Koppeling van de spuitslang met de el-
leboog verbinden en laten vastklikken.
 Ongeveer 2 liter leidingswater in het
schoonwaterreservoir vullen.
Geen reinigingsmiddel toevoegen.
 Schakelaar Spuiten indrukken om de
spuitpomp in te schakelen
 Vloeirsproeier boven een afvoer hou-
den.
 Hendel aan de elleboog bedienen en
apparaat 1 tot 2 minuten uitspoelen.
 Apparaat uitschakelen.
Na elk bedrijf
 Apparaat spoelen.
 Vuilwaterreservoir leegmaken en onder
stromend water reinigen.
 Schoonwaterreservoir leegmaken.
 Apparaat aan de buitenkant met een
vochtige doek reinigen.
38
 Ter preventie van onaangename geu-
ren al het water voor een langdurige
stilstand uit het apparaat verwijderen.
 Apparaat grondig laten drogen: deksel
wegnemen of opzij zetten
Apparaat opslaan
 Apparaat in een droge ruimte plaatsen
en beveiligen tegen onbevoegd ge-
bruik.

Reinigingsmethoden

Normale verontreiniging
 Reinigingsoplossing in één keer op-
spuiten en afzuigen.
Instructie: Nogmaals nazuigen zonder
spuiten verkort de droogtijd.
Sterke verontreiniging of vlekken
 Reinigingsoplossing bij een uitgescha-
kelde zuigturbine aanbrengen en 10 tot
15 minuten laten inwerken.
 Oppervlak reinigen zoals bij normale
verontreiniging.
 Om het reinigingsresultaat nog te ver-
beteren, het oppervlak indien nodig
nogmaals met zuiver, warm water na-
reinigen.
Kussenreiniging
 Enkel Puzzi 10/1:
Handsproeier op de plaats van de
vloersproeier aanbrengen.
 Bij gevoelige stoffen het reinigingsmid-
del lager doseren en het oppervlak be-
sproeien vanop een afstand van ca.
200 mm. Vervolgens enkel afzuigen.
Reinigingstips
Sterk verontreinigde plaatsen vooraf in-
spuiten en de reinigingsoplossing 5 tot
10 minuten laten inwerken.
Altijd van licht naar schaduw (van ven-
ster naar deur) werken.
Altijd van het gereinigde naar het niet-
gereinigde oppervlak werken.
– 4
NL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: