Download  Print this page

Oversigt; Ibrugtagning - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Oversigt

Quickstart-vejledning
Figur
1 Tilslut sprøjte-/sugeslange på rørbøj-
ning,
Slut sprøjte-/sugeslangen til maskinen
2 Bland rensemidlet,
Påfyld ferskvandstanken
3 Udvælge driftsmåden
4 Rensning
5 Tømme ferskvandstanken
6 Tøm snavsevandstanken
7 fyld ferskvandstanken (uden rengø-
ringsmiddel),
Skyl apparatet igennem
8 rens fnugfilteret,
rens ferskvandsfilteret
9 Apparatet skal tørres
Maskinelementer
Figur
1 Hånddyse til rensning af polstre (kun
Puzzi 10/1)
2 Kabelkrog
3 Adapter til tilbehør (homebase)
4 Holder til tilbehør
5 Netkabel
6 Quickstart-vejledning
7 Ferskvandtank
8 Ferskvandsfilter
9 Kontakt sprøjtning
10 Kontakt sugning
11 Hus
12 Typeskilt
13 Styringsrulle
14 Sprøjteslangetilslutning
15 Stikdåse til ekstra børste-/vaskehoved
PW 30/1 (kun Puzzi 10/2 Adv)
16 Sugeslangetilslutning
17 Beholder til afskumningsmiddel (kun
Puzzi 10/2 Adv)
18 Dæksel
19 Opbevaringsrum til rengøringsmiddel-
tabs (kun Puzzi 10/2 Adv)
20 Apparatets håndtag
21 Gulvdyse til rensning af tæpper
22 Tæppeadapter
60
23 Gulvdysens åbnemekanisme
24 Sugerør
25 Dysemundstykke
26 Omløbermøtrik
27 Håndtag
28 Bøjet rørstykke
29 Håndtag på rørbøjningen
30 Sprøjteslange
31 Sugeslange
32 Sprøjte-/sugeslange
33 Snavsevandsbeholder, udtageligt
34 Snavsevandsbeholderens transport-
håndtag
35 Tætning på dæksel
36 Fnugfilter

Ibrugtagning

 Strømkabel, forlængerkabel og slanger
kontrolleres før hver ibrugtagning for
skader.
Montering af tilbehør
 Sæt sugerøret på gulvdysen og stram
omløbermøtrikken på gulvdysen.
 Efter behov skubbes håndgrebet på su-
gerøret og skrues fast med hånden i
den ønskede position.
 Sæt det bøjede rørstykke på sugerøret
og stram omløbermøtrikken med hån-
den fast på det bøjede rørstykke.
 Sæt sugeslangen på maskinens suge-
slangetilslutning.
Sæt sprøjteslangens kobling på appa-
ratets sprøjteslangetilslutning og lad
den gå i hak.
 Forbind sugeslangen med rørbøjnin-
gen.
Forbind sprøjteslangens kobling med
bøjningen og lad den gå i hak.
Bland rensemiddelopløsningen
Advarsel
Sundhedsfare, risiko for beskadigelse. Der
skal tages højde for alle henvisninger, som
kommer med de anvendte rensemidler.
 Bland ferskvand og rensemiddel i en
ren beholder (koncentration tilsvarende
til rensemidlets anvisninger).
Opløs rensemidlet i vandet.
– 2
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: