Download  Print this page

Pribor I Rezervni Delovi; Garancija - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Voda ne izlazi iz nastavka
 Napunite rezervoar sveže vode.
 Proverite ispravnost položaja spojnica
na crevu za prskanje.
 Očistite ili zamenite otvor mlaznice.
 Očistite mrežicu u rezervoaru sveže
vode.
 Pumpa za prskanje je neispravna,
obratite se servisnoj službi.
Jednostrano prskanje
 Očistite otvor mlaznice.
Nedovoljan učinak usisavanja
 Proverite ispravnost položaja poklopca.
 Očistite zaptivku na poklopcu i
kontaktnu površinu na uređaju.
 Očistite mrežicu za skupljanje vlakana.
 Proverite da usisno crevo nije
začepljeno i po potrebi ga očistite.
Pumpa za prskanje je glasna
 Dopunite rezervoar sveže vode.
Jako stvaranje pene u rezervoaru za
prljavu vodu
 Sipajte sredstvo za suzbijanje pene u
rezervoar za prljavu vodu odnosno
posudu za to sredstvo.
Servisna služba
Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna
služba mora ispitati uređaj.

Pribor i rezervni delovi

Sme se koristiti samo onaj pribor i oni
rezervni delovi koje dozvoljava
proizvođač. Originalan pribor i originalni
rezervni delovi garantuju za to da
uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
Pregled najčešće potrebnih rezervnih
delova naći ćete na kraju ovog radnog
uputstva.
Dodatne informacije o rezervnim
delovima dobićete pod
www.kaercher.com u delu Servis
(Service).
U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je
izdala naša nadležna distributivna
organizacija. Eventualne smetnje na
uređaju za vreme trajanja garancije
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok
greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju
koji podleže garanciji obratite se sa
potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili
najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
– 6
SR

Garancija

169

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: