Download  Print this page

Pregled; Stavljanje U Pogon - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pregled

Kratko uputstvo
Slika
1 Priključivanje creva za prskanje/
usisnog creva na kolenasti deo,
Priključivanje creva za prskanje /
usisavanje na uređaj
2 Priprema rastvora deterdženta,
Punjenje rezervoara sveže vode
3 Izbor režima rada
4 Čišćenje
5 Pražnjenje rezervoara sveže vode
6 Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu
7 Punjenje rezervoara sveže vode (bez
deterdženta),
Ispiranje uređaja
8 Čišćenje mrežice za skupljanje
vlakana,
Čišćenje mrežice za svežu vodu
9 Sušenje uređaja
Sastavni delovi uređaja
Slika
1 Ručni nastavak za čišćenje tekstilnog
nameštaja (samo Puzzi 10/1)
2 Kuka za kačenje kabla
3 Adapter za pribor (Homebase)
4 Držač pribora
5 Strujni kabal
6 Kratko uputstvo
7 Rezervoar za svežu vodu
8 Mrežica za svežu vodu
9 Prekidač za prskanje
10 Prekidač za usisavanje
11 kućište
12 Natpisna pločica
13 Upravljački točkić
14 Priključak creva za prskanje
15 Utičnica za dodatnu glavu za pranje sa
četkom PW 30/1 (samo Puzzi 10/2 Adv)
16 Priključak usisnog creva
17 Posuda za sredstvo za suzbijanje pene
(samo Puzzi 10/2 Adv)
18 Poklopac
19 Pretinac za odlaganje tableta
deterdženta (samo Puzzi 10/2 Adv)
20 Ručka za nošenje uređaja
21 Podni nastavak za čišćenje tepiha
22 Adapter za tepihe
23 Bravica podnog nastavka
24 Usisna cev
25 Otvor mlaznice
26 Obuhvatna navrtka
27 Drška
28 Zakrivljeni nastavak
29 Poluga na kolenastom delu
30 Crevo za prskanje
31 Usisno crevo
32 Crevo za prskanje/usisno crevo
33 Odvojivi rezervoar za prljavu vodu
34 Ručka za nošenje rezervoara prljave
vode
35 Zaptivka na poklopcu
36 Mrežica za skupljanje vlakana

Stavljanje u pogon

 Pre svake upotrebe proverite
oštećenost strujnog kabla, produžnog
kabla i creva.
Montaža pribora
 Nataknite usisnu cev na podni nastavak
pa čvrsto pritegnite slepu navrtku na
podnom nastavku.
 Po potrebi nagurajte dršku na usisnu
cev i zavijte rukom u odgovarajućem
položaju.
 Nataknite kolenasti deo na usisnu cev i
zategnite slepu navrtku na njemu.
 Nataknite usisno crevo na odgovarajući
priključak uređaja.
Spojnicu creva za prskanje utaknite i
uglavite u priključak creva za prskanje
na uređaju.
 Spojite usisno crevo sa kolenastim
delom.
Spojnicu creva za prskanje povežite sa
kolenastim delom i uglavite.
– 2
SR
165

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: