Download  Print this page

Tartozékok és Alkatrészek; Garancia - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nem jön víz a szórófejből
 A tisztavíz-tartályt feltölteni.
 Ellenőrizze a permetező tömlő csatla-
kozásainak helyes illeszkedését.
 Tisztítsa vagy cserélje ki a fúvóka
csonkját.
 Tisztítsa meg a szűrőt a tiszta víz tar-
tályban.
 A szóró-szivattyú meghibásodott, ke-
resse fel a szerviz szolgálatot.
A permetezősugár egyoldalú
 Tisztítsa meg a szívófejet.
Nem elegendő szívóteljesítmény
 Ellenőrizze a fedél helyes elhelyezke-
dését.
 Tisztítsa meg a tömítést a fedélen és tö-
mítő felületet a készüléken.
 Tisztítsa ki a szálszűrőt.
 Ellenőrizze, hogy a szívócső nincs-e el-
dugulva, szükség esetén tisztítsa.
A szóró-szivattyú hangos
 Töltse fel a tiszta víz-tartályt.
Erős habképződés a
szennyvíztartályban
 A habtalanítót töltse a szennyvíz tar-
tályba ill. töltse fel a habtalanító tartályt.
Ha a hibát nem lehet elhárítani, akkor a ké-
szüléket a szervizzel kell ellenőriztetni.
Tartozékok és alkatrészek
Csak olyan tartozékokat és alkatrésze-
ket szabad használni, amelyeket a
gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozé-
kok és az eredeti alkatrészek, biztosít-
ják azt, hogy a készüléket biztonságo-
san és zavartalanul lehessen üzemel-
tetni.
Az üzemeltetési útmutató végén talál
egy válogatást a legtöbbször szüksé-
ges alkatrészekről.
116
Szerviz
További információkat az alkatrészek-
ről a www.kaercher.com címen talál a
'Service' oldalakon.
Minden országban az illetékes forgalma-
zónk által kiadott garancia feltételek érvé-
nyesek. Az esetleges üzemzavarokat az
Ön készülékén a garancia lejártáig költség-
mentesen elhárítjuk, amennyiben anyag-
vagy gyártási hiba az oka. Garanciális eset-
ben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bi-
zonylattal kereskedőjéhez vagy a legköze-
lebbi hivatalos szakszervizhez.
– 6
HU

Garancia

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: