Download  Print this page

Przegląd; Uruchomienie - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przegląd
Instrukcja obsługi - Szybki start
Rysunek
1 Podłączenie węża spryskującego / wę-
żyka do zasysania do krzywki,
Podłączenie węża spryskującego / wę-
żyka do zasysania do urządzenia
2 Dodawanie roztworu czyszczącego
Napełnianie zbiornika świeżej wody
3 Wybór trybu pracy
4 Czyszczenie
5 Opróżnianie zbiornika czystej wody
6 Opróżnianie zbiornika brudnej wody
7 Napełnianie zbiornika czystej wody
(bez środka czyszczącego),
Przepłukanie urządzenia
8 Czyszczenie filtra kłaczków,
Czyszczenie sita do czystej wody
9 Pozostawianie urządzenia do wy-
schnięcia
Elementy urządzenia
Rysunek
1 Dysza ręczna do czyszczenia tapicerki
(tylko Puzzi 10/1)
2 Hak kablowy
3 Przejściówka do akcesoriów (Homeba-
se)
4 Uchwyt na akcesoria
5 Kabel sieciowy
6 Instrukcja obsługi - Szybki start
7 Zbirnik czystej wody
8 Sito do świeżej wody
9 Przełącznik spryskiwania
10 Przełącznik ssania
11 Obudowa
12 Tabliczka identyfikacyjna
13 Kółko skrętne
14 Przyłącze węża spryskującego
15 Gniazdko na dodatkową głowicę myją-
cą szczotkową PW 30/1 (tylko Puzzi 10/
2 Adv)
16 Przyłącze wężyka do zasysania
17 Zbiornik na środek przeciwpianowy (tyl-
ko Puzzi 10/2 Adv)
18 Pokrywa
134
19 Schowek na tabletki ze środkiem czysz-
czącym (tylko Puzzi 10/2 Adv)
20 Uchwyt do noszenia urządzenia
21 Dysza podłogowa do czyszczenia dy-
wanów
22 Przystawka do dywanów
23 Odryglowanie dyszy podłogowej
24 Rura ssąca
25 Wylot dyszy
26 Nakrętka kołpakowa
27 Rękojeść
28 Krzywak
29 Dźwignia przy krzywce
30 Wąż spryskujący
31 Wąż ssący
32 Wąż spryskujący/ssący
33 Zbiornik brudnej wody, wyjmowany
34 Uchwyt nośny zbiornika na brudną
wodę
35 Uszczelka przy pokrywie
36 Sito

Uruchomienie

 Przed każdym użyciem sprawdzić, czy
kabel sieciowy, przedłużasz i węże nie
są uszkodzone.
Montaż akcesoriów
 Nałożyć rurę ssącą na dyszę podłogo-
wą i mocno naciągnąć nakrętkę kołpa-
kową przy dyszy podłogowej.
 W razie potrzeby nasunąć rękojeść na
rurę ssącą i ręką przykręcić w żądanej
pozycji.
 Nałożyć krzywkę na rurę ssącą i ręcz-
nie nakręcić nakrętkę kołpakową na
krzywkę.
 Wcisnąć wąż ssący na przyłącze na
wąż ssący w urządzeniu.
Złączkę węża spryskującego nałożyć
na przyłącze w urządzeniu i docisnąć.
 Połączyć wężyk do zasysania z krzyw-
ką.
Złączkę węża spryskującego połączyć
z krzywką i docisnąć.
– 2
PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: