Download  Print this page

Oversikt; Igangsetting - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Oversikt

Hurtigstartanvisning
Figur
1 Koble sprøyte-/sugeslangen til manifol-
det,
Koble sprøyte-/sugeslangen til appara-
tet.
2 Påfør rengjøringsløsning,
Fyll ferskvannstanken
3 Velge driftstype
4 Rengjøring
5 Tøm ferskvannstanken
6 Tøm bruktvannstanken
7 Fyll ferskvannstanken (uten rengjø-
ringsmiddel),
Skyll gjennom apparatet
8 Rengjør losilen,
Rengjør rentvannsilen
9 La apparatet tørke
Maskinorganer
Figur
1 Hånddyse for rengjøring av polstring
(kun Puzzi 10/1)
2 Kabelkroker
3 Adapter for tilbehør (Homebase)
4 Holder for tilbehør
5 Nettledning
6 Hurtigstartanvisning
7 Rentvannstank
8 Rentvannsil
9 Sprute-/bryter
10 Suge-/bryter
11 Hus
12 Typeskilt
13 Styrerulle
14 Tilkopling for sprøyteslange
15 Stikkontakt for tilleggs-børste-vaskeho-
de PW 30/1 (kun Puzzi 10/2 Adv)
16 Sugeslangetilkobling
17 Beholder for skummemiddel (kun Puzzi
10/2 Adv)
18 Deksel
19 Oppbevaringsrom for rengjøringsmid-
del-tabletter (kun Puzzi 10/2 Adv)
20 Bærehåndtakt til apparatet
21 Gulvdyse for tepperens
22 Teppeadapter
23 Låse opp gulvdysen
24 Sugerør
25 Dysemunnstykke
26 Unionmutter
27 Håndtak
28 Bøyd rørstykke
29 Spak på manifold
30 Sprøyteslange
31 Sugeslange
32 Sprute/sugeslange
33 Beholder for sølevann, uttakbar
34 Bærehåndtak for bruktvannsbeholderen
35 Pakning på lokket
36 Losil

Igangsetting

 Kontroller nettkabel, skjøteledning og
slanger på skader før hver gangsetting
Montere tilbehør
 Sett forlengelsesrøret på gulvdysen og
trekk festemutteren håndfast til (høyre-
gjenget).
 Ved behov, skyv håndtaket inn på su-
gerøret og fest det håndfast i ønsket po-
sisjon
 Stikk det bøyde rørstykket på sugerøret
og trekk festemutteren håndfast til på
det bøyde rørstykket.
 Stikk sugeslangen på apparatets suge-
slangetilkopling.
Stikk sprøyteslangens tilkopling inn på
apparatets sprøyteslangetilkopling og
lås den.
 Koble sugeslangen til manifoldet.
Kople sprøyteslangens tilkopling på
manifolden og la den gå i lås.
Påfør rengjøringsløsning
Advarsel
Fare for helsen, fare for skader. Ta hensyn
til alle merknader, som er vedlagt de brukte
rengjøringsmidlene.
 Bland ferskvann og rengjøringsmiddel i
en ren beholder (konsentrasjon tilsva-
rende instruksjonen for rengjøringsmid-
delet).
Løs opp rengjøringsmiddel i vannet.
– 2
NO
67

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: