Download  Print this page

Ek Konformitási Nyiltakozat - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

EK konformitási nyiltakozat
Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban
megnevezett gép tervezése és építési
módja alapján az általunk forgalomba ho-
zott kivitelben megfelel az EK irányelvek
vonatkozó, alapvető biztonsági és egész-
ségügyi követelményeinek. A gép jóváha-
gyásunk nélkül történő módosítása esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A
készülék megfelel az EU-ban és Magyaror-
szágon (HU) harmonizált szabványoknak.
Termék:
Szilárdfelület- és padlósző-
nyeg-tisztító készüléke
Típus:
1.100-xxx
Típus:
1.193-xxx
Vonatkozó európai közösségi irányel-
vek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK
2011/65/ЕU
Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Alkalmazott összehangolt normák:
-
5.957-534
Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és
felhatalmazásával lépnek fel.
CEO
Head of Approbation
A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 7
HU
117

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: