Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 91

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dane techniczne
Stopień ochrony
Pojemność zbiornika
brudnej wody
Czas pracy przy nałado-
wanym akumulatorze
Napięcie znamionowe
akumulatora
Moc znamionowa urzą-
dzenia
Czas ładowania wyłado-
wanego akumulatora
Napięcie wyjściowe łado-
warki
Prąd wyjściowy ładowarki 600
Poziom ciśnienia aku-
stycznego (EN 60704-2-
1)
Masa
Typ akumulatora
Zmiany techniczne zastrzeżone!
IP X4
To urządzenie zawiera wbudowany aku-
mulator, należy go wymontować przed
100
ml
poddaniem utylizacji zużytego urządzenia.
20
min
3,6
V
 Nie dotykać styków ani przewodów.
 Nie poddawać akumulatorów mocnemu
12
W
2
h
5,5
V
 Nie otwierać akumulatora.
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
 Urządzenie można otworzyć jedynie w
 Wyjąć akumulator i poddać utylizacji
– 7
PL
Zużyte urządzenie i
akumulatory poddać utylizacji
Wymontować akumulator i poddać
go utylizacji
Niebezpieczeństwo zwarcia
Niebezpieczeństwo wybuchu
promieniowaniu słonecznemu ani dzia-
łaniu wysokich temperatur ani ognia.
Niebezpieczeństwo zranienia przez
zwarcie, poparzenie środkami żrący-
mi lub wydostającymi się drażniący-
mi oparami.
celu poddanie akumulatora utylizacji.
przyjaznej do środowiska naturalnego
(miejsca zbiorcze albo dystrybutorzy).
91

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: