Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 106

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zbrinjavanje rabljenih uređaja
i akumulatora u otpad
Ovaj uređaj posjeduje ugrađenu bateriju
koju treba izvaditi prije odlaganja rabljenog
uređaja u otpad.
Skidanje i zbrinjavanje baterije
Opasnost od kratkog spoja
 Ne dodirujte kontakte niti vodove.
Opasnost od eksplozije
 Bateriju ne izlažite jakom sunčevom
zračenju, toplini ili vatri.
Opasnost od ozljeda uslijed kratkog
spoja, nagrizanja ili ispuštanja na-
dražujućih isparenja
 Ne otvarajte bateriju.
 Uređaj se smije otvoriti samo u svrhu
zbrinjavanja baterije u otpad.
 Izvadite bateriju i zbrinite ju na ekološki
primjeren način (predajte ju ovlaštenom
sabirnom mjestu ili prodavaču).
106
– 7
HR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: