Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 93

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Informaţii despre încărcător
 Încărcătorul cu cablu de încărcare tre-
buie înlocuit imediat cu unul original
dacă există deteriorări vizibile.
 Încărcătorul trebuie utilizat şi depozitat
numai în încăperi uscate, cu o tempera-
tură ambiantă între 5 - 40° C.
 Nu prindeţi ştecherul cu mâinile ude.
Indicaţii referitoare la transport
 Acumulatorul este testat conform regle-
mentărilor internaţionale de transport şi
poate fi transportat / expediat.
Protecţia mediului înconjurător
Materialele de ambalare sunt recicla-
bile. Ambalajele nu trebuie aruncate
în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un
centru de colectare şi revalorificare a deşe-
urilor.
Bateriile şi acumulatorii conţin sub-
stanţe, care nu au voie să ajungă în
mediul înconjurător. Aparatul şi acu-
mulatorul acestuia nu trebuie aruncate la
gunoiul menajer. Acestea pot fi eliminate
gratuit prin sistemele locale de colectare şi
revalorificare a materialelor reciclabile.
Observaţii referitoare la materialele con-
ţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materialele
conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Simboluri din manualul de utilizare
Pericol
Pericol iminet, care duce la vătămări corpo-
rale grave sau moarte.
Avertisment
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale grave sau moar-
te.
Atenţie
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale uşoare sau pa-
gube materiale.
Punerea în funcţiune
Descrierea aparatului
La despachetare verificaţi conţinutul pa-
chetului în privinţa existenţei tuturor acce-
soriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care
constataţi deteriorări cauzate de un trans-
port necorespunzător, vă rugăm să anun-
ţaţi imediat comerciantul dvs.
 Pentru imagini vezi pagina 2
Figura
1 Încărcător cu cablu de încărcare
2 Aparat de bază
3 Mufă de încărcare
4 Indicator de încărcare / funcţionare
5 Picior de sprijin
6 Mâner
7 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)
8 Rezervor detaşabil de apă uzată
9 Închizătoare rezervor de apă uzată
10 Separator
11 Dispozitiv de blocare separator
12 Piesă montabilă cu lame de ştergere,
lată
13 Piesă montabilă cu lame de ştergere,
îngustă
14 Dispozitiv de deblocare duză de aspira-
ţie
15 Flacon de pulverizare
16 Manetă de pulverizare
17 Dispozitiv de ştergere
18 Inel de fixare dispozitiv de ştergere
19 Tampon pentru şters din microfibră
20 Concentrat de soluţie de curăţat gea-
muri
Montarea aparatului
Figura
 Aplicaţi duza de aspiraţie şi separatorul,
trebuie să auziţi un click că acestea
sunt bine fixate.
Observaţie: Utilizaţi duza de asiraţie co-
respunzătoare, în funcţie de accesibilitatea
suprafeţei care trebuie curăţată. De exem-
plu duza de aspiraţie îngustă pentru feres-
trele înguste şi cea lată pentru ferestrele
mai mari.
– 4
RO
93

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: