Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu recikli-
rati. Molimo Vas da ambalažu ne od-
lažete u kućne otpatke, već ih predajte kao
sekundarne sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne materija-
le i tvari koje se mogu reciklirati i koje
ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga ure-
đaj i bateriju ne smijete odlagati u komunal-
ni otpad. Odlaganje u otpad može se izvesti
besplatno preko lokalnih sabirnih sustava i
reciklažnih centara.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputama za rad
Opasnost
Za neposredno prijeteću opasnost koja za
posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili
smrt.
Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.
Oprez
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijal-
nu štetu.
Stavljanje u pogon
Opis uređaja
Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka
li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja.
U slučaju transportnih oštećenja odmah se
obratite svome prodavaču.
 Slike pogledajte na stranici 2
Slika
1 Punjač s kablom
2 Osnovni uređaj
3 Utičnica za punjenje
4 Indikator punjenja / rada
5 Stopa
6 Rukohvat
7 Sklopka na uređaju (ON/OFF)
8 Odvojivi spremnik prljave vode
9 Zatvarač spremnika prljave vode
10 Separator
11 Bravica, separator
12 Nastavak sa širokim brisačem
13 Nastavak s uskim brisačem
14 Bravica, usisni nastavak
15 Bočica za raspršivanje
16 Poluga za raspršivanje
17 Nastavak za brisanje
18 Pričvrsni prsten za nastavak za brisanje
19 Jastučić za brisanje od mikrovlakana
20 Koncentrat sredstva za pranje prozora
Montaža uređaja
Slika
 Nataknite usisni nastavak na separator
tako da čujno dosjedne.
Napomena: Ovisno o veličini i dostupnosti
površine koja se čisti, rabite odgovarajući
usisni nastavak. Tako primjerice za male
prozore koristite uski nastavak, a za velike
prozore široki.
Montirajte bočicu za raspršivanje i
nastavak za brisanje pa dodajte
sredstvo za pranje
Napomena: Prilikom prvog aktiviranja ras-
pršivača sa njega otpada transportni osigu-
rač.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
 Odvijte raspršivač s bočice.
 Nataknite nastavak za brisanje na ras-
pršivač.
 Pričvrsnim prstenom fiksirajte nastavak
za brisanje i raspršivač.
Slika
 Jastučić za brisanje zategnite preko na-
stavka za brisanje i pričvrstite "čičak"
trakom.
Punjenje bočice za raspršivanje
Slika
 Priloženi koncentrat (1 x 20 ml) ulijte u
bočicu za raspršivanje pa bočicu zatim
polako napunite čistom vodom (čime se
dobiva 250 ml otopine sredstva za pra-
nje).
 Zatvorite bočicu.
– 4
HR
103

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: