Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 84

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Polnjenje akumulatorske baterije
Slika
 Polnilnik vključite v ustrezno vtičnico.
 Vtič polnilnega kabla vtaknite na hrbtni
strani naprave.
Opozorilo: Med polnjenjem utripa indi-
kator polnjenja / delovanja. Ko je aku-
mulatorska baterija napolnjena, sveti
neprekinjeno.
Začetek dela
Čiščenje s pršilno steklenico in
nastavkom za brisanje
Slika
 Za nanašanje čistilnega sredstva priti-
snite pršilno ročico steklenice in površi-
no enakomerno napršite, nato z blazini-
co za brisanje raztopite umazanijo.
Opozorilo: Blazinico po potrebi izperite
pod tekočo vodo!
Slika
 Vklopite napravo, indikator polnjenja /
delovanja neprekinjeno sveti.
Pomembno: Pred uporabo se prepričajte,
da so brisalci brez umazanije.
 Za sesanje čistilne tekočine napravo
vlecite od zgoraj navzdol.
Opozorilo: Težko dostopne površine se
lahko posesajo tako prečno kot tudi nad
glavo (omejena količina).
Napotki:
Pri šibki akumulatorski bateriji začne indi-
kator polnjenja / delovanja počasi utripati in
naprava se po določenem času izklopi. V
tem primeru napolnite akumulatorsko bate-
rijo.
Med uporabo pršilne steklenice se lahko
naprava izklopi. S tem se znatno poveča
čas delovanja na polnitev akumulatorske
baterije.
Čiščenje brez pršilne steklenice
 Čistilno sredstvo nanesite po navodilih
proizvajalca na običajen način in razto-
pite umazanijo.
 Nadaljnji postopek kot pri "Čiščenju s
pršilno steklenico in nastavkom za bri-
sanje", slika
84
.
Prekinitev dela
Slika
 Izklopite napravo in jo odložite na nogi-
ce (parkirni položaj).
Praznjenje zbiralnika med delom
Ko je dosežen maksimalen nivo polnjenja
(oznaka) rezervoarja za umazano vodo, iz-
praznite rezervoar.
Slika
 Izklopite napravo.
Slika
 Potegnite zapiralo rezervoarja za uma-
zano vodo in izpraznite rezervoar.
 Zaprite zapiralo rezervoarja za umaza-
no vodo.
Zaključek dela / Čiščenje
Slika
 Izklopite napravo.
Slika
 Najprej deblokirajte sesalno šobo in jo
snemite z ločilnika, nato deblokirajte lo-
čilnik in ga prav tako snemite.
 Ločilnik in sesalno šobo očistite pod te-
kočo vodo (ni primerno za pomivalni
stroj).
Slika
Pozor: Osnovna naprava vsebuje električ-
ne komponente, le-te ne čistite pod tekočo
vodo!
 Snemite rezervoar za umazano vodo,
zapiralo obrnite in izvlecite.
 Izpraznite rezervoar in splaknite z vodo.
Rezervoar ponovno zaprite.
 Prevleko za brisanje snemite s pršilne
steklenice in jo izperite pod tekočo vo-
do. Prevleko za brisanje lahko perete
tudi v pralnem stroju do 60°C (brez upo-
rabe mehčalca).
 Očiščeno napravo pred sestavljanjem
pustite, da se posuši.
 Napolnite akumulatorsko baterijo.
– 5
SL
naprave

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: