Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
sen. Wisserbekleding kan ook in de
wasmachine tot 60°C gewassen wor-
den (zonder gebruik van wasverzach-
ter).
 Gereinigd toestel voor de montage la-
ten drogen.
 Accu opladen.
Apparaat opslaan
 Toestel staand en in een droge ruimte
bewaren.
Hulp bij storingen
Spuitfles spuit niet
 Reinigingsmiddel vullen.
 Pompmechanisme in spuitfles is defect,
contact opnemen met de handelaar.
Apparaat start niet
Ladings- / bedrijfsindicatie controleren:
 Geen signaal resp. langzaam knippe-
rend signaal: accu opladen.
 Bij snel knipperend signaal: handelaar
contacteren.
Strepen bij het reinigen
 Aftreklip reinigen
 Versleten aftreklip draaien:
Aftreklippen van silicoon zijwaarts naar
buiten trekken. Silicoonlip bij de ronding
met water of reinigingsmiddel bevochti-
gen. Silicoonlip omgekeerd weer in de
houder schuiven.
 Aftreklip indien nodig vernieuwen:
Wanneer na het keren van de silicoon-
lip beide kanten versleten zijn, is een
nieuwe silicoonlip nodig. Silicoonlip zo-
als boven beschreven vervangen.
 Dosering van het reinigingsmiddel con-
troleren.
Water ontsnapt langs de
ventilatiespleten
 Vuilwaterreservoir leegmaken (max.
100 ml inhoud).
26
Bijzondere toebehoren
Geconcentreerd ruitreinigingsmiddel
(4 x 20 ml)
Bestelnr.
Microvezelpad (2 Stuk)
Bestelnr.
Aftreklip, breed (2 stuks)
Bestelnr.
Aftreklip, smal (2 stuks)
Bestelnr.
Technische gegevens
Beveiligingsklasse
Volume vuilwaterreser-
voir
Bedrijfstijd bij volle accu-
lading
Nominale spanning accu
Nominaal vermogen toe-
stel
Laadtijd bij lege accu
Uitgangsspanning laad-
apparaat
Uitgangsstroom laadap-
paraat
Geluidsdrukniveau (EN
60704-2-1)
Gewicht
Accutype
Technische veranderingen voorbehou-
den!
– 6
NL
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-104.0
IP X4
100
ml
20
min
3,6
V
12
W
2
h
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: