Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Umývaciu podložku stiahnite zo strieka-
cej fľaše a umyte pod tečúcou vodou.
Umývaciu podložku môžete vyprať tiež
v práčke pri teplote do 60°C (bez použi-
tia zmäkčovadla).
 Vyčistený prístroj nechajte pred montá-
žou vysušiť.
 Batériu nabite.
Uskladnenie prístroja
 Prístroj skladujte v suchých priestoroch.
Pomoc pri poruchách
Striekacia fľaša nestrieka
 Doplňte čistiaci prostriedok.
 Čerpací mechanizmus v striekacej fľaši
je chybný, skontaktujte sa s predajcom.
Prístroj sa nezapína
Skontrolujte ukazovateľ nabitia / prevádz-
ky:
 Bez signálu resp pomaly blikajúci sig-
nál: Nabite batériu.
 Pri rýchlo blikajúcom signále: Skontak-
tujte sa s predajcom.
Šmuhy pri čistení
 Vyčistite odťahovacie ústie.
 Otočte opotrebené odťahovacie če-
ľuste:
Vytiahnite odťahovacie čeľuste na boku
smerom von. Silikónové čeľuste v ob-
lasti zaoblenia navlhčite vodou alebo
čistiacim prostriedkom. Nasuňte otoče-
né silikónové čeľuste späť do držiaka.
 Odťahovacie čeľuste v prípade po-
treby vymeňte:
Ak sú pri otáčaní čeľustí opotrebené
obe hrany, potom sú potrebné nové sili-
kónové čeľuste. Vymeňte silikónové če-
ľuste tak, ako je to popísané hore.
 Skontrolujte dávkovanie čistiaceho
prostriedku.
Voda vystupuje z vetracích drážok
 Vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu
(max. obsah 100 ml).
100
Špeciálne príslušenstvo
Koncentrát na čistenie okien (4 x 20 ml)
Obj. číslo: 6.295-302.0
Utierka z mikrovlákien (2 Ks)
Obj. číslo: 2.633-100.0
Odťahovacia čeľusť, široká (2 kusy)
Objed. č.:
Odťahovacia čeľusť, úzka (2 kusy)
Objed. č.:
Technické údaje
Druh krytia
Objem nádrže na znečis-
tenú vodu
Doba prevádzky pri pl-
nom nabití batérie
Menovité napätie batérie
Menovitý výkon prístroja
Doba nabíjania vybitej
batérie
Výstupné napätie nabí-
jačky
Výstupný prúd nabíjačky
Hladina akustického tlaku
(EN 60704-2-1)
Hmotnosť
Typ akumulátora
Technické zmeny vyhradené!
– 6
SK
2.633-005.0
2.633-104.0
IP X4
100
ml
20
min
3,6
V
12
W
2
h
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: