Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 133

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Вказівки щодо акумулятора
 Коротке замикання! Не вставляти
токопровідні предмети (напр.,
викрутка або подібне) у гніздо
зарядки.
 Заряджати акумулятор
дозволяється лише за допомогою
оригінального зарядного пристрою,
що входить в комплект, чи
зарядного пристрою, допущеного
фірмою KARCHER.
Вказівки щодо зарядного
пристрою
 У випадку явного пошкодження
кабелю зарядного пристрою треба
негайно замінити деталь на
оригінальну.
 Використовувати та зберігайте
зарядний пристрій тільки в сухих
приміщеннях при температурі
навколишнього середовища 5 - 40
°C.
 Ніколи не торкайтесь мережного
штекеру вологими руками.
Вказівки щодо транспортування
 Акумулятор перевірений відповідно
до приписань з міжнародних
перевезень та може бути
транспортований/відправлений.
Захист навколишнього
середовища
Матеріали упаковки піддаються
переробці для повторного
використання. Будь ласка, не викидайте
пакувальні матеріали разом із домашнім
сміттям, віддайте їх для повторного
використання.
Старі пристрої містять коштовні
матеріали, що переробляються, і
речовини, які не повинні
потрапляти у навколишнє середовище.
З цієї причини пристрій та акумулятор,
що міститься в нім, не можна утилізувати
разом з побутовими відходами.
Утилізацію можна провести
безкоштовно через місцеві системи
рециркуляції та збору відходів.
Інструкції із застосування
компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти
наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH
Знаки у посібнику
Обережно!
Для небезпеки, яка безпосередньо
загрожує та призводить до тяжких
травм чи смерті.
Попередження
Для потенційно можливої небезпечної
ситуації, що може призвести до
тяжких травм чи смерті.
Увага!
Для потенційно можливої небезпечної
ситуації, що може призвести до легких
травм чи спричинити матеріальні
збитки.
Введення в експлуатацію
Опис пристрою
При розпакуванні перевірте вміст
упаковки на наявність додаткового
обладнання чи пошкоджень. У випадку
пошкоджень при транспортуванні
повідомте про це своєму продавцю.
 Див. малюнки на сторінці 2
Малюнок
1 Зрядний пристрій з кабелем
2 Базовий пристрій
3 Гніздо зарядки
4 Індикатор зарядки / режиму роботи
5 Ніжка
6 Ручка
7 Вимикач
8 Резервуар для брудної води, знімний
9 Кришка, резервуар для брудної води
10 Віддільник
11 Розблокування, віддільник
12 Насадка зі щітками, широка
13 Насадка зі щітками, вузька
14 Розблокування, всмоктувальна
форсунка
15 Балон розпилювача
16 Розпилювальна ручка
17 Насадка для протирання
– 4
UK
133

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: