Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Arızalarda yardım
Püskürtme şişesi püskürtmüyor
 Temizlik maddesini doldurun.
 Püskürtme şişesindeki pompa meka-
nizması arızalı, yetkili satıcıyla temas
kurun.
Cihaz çalışmıyor
Şarj / çalışma göstergesini kontrol edin:
 Sinyal yok ya da sinyal yavaşça yanıp
sönüyor: Aküyü şarj edin.
 Sinyal hızlı yanıp sönerse: Yetkili satı-
cıyla temas kurun.
Temizlerken çizgiler oluşuyor
 Çekme dudağını temizleyin.
 Aşınmış çekme dudağının kullanıl-
ması:
Silikon çekme dudağını yandan dışarı
çekin. Silikon dudağı, yuvarlak bölgede
su veya temizlik maddesiyle nemlendi-
rin. Silikon dudağı ters sırada tekrar tu-
tucunun içine itin.
 İhtiyaç anında çekme dudağının ye-
nilenmesi:
Silikon dudağın çevrilmesinden sonra
her iki kenar da aşınmışsa, yeni bir sili-
kon dudağa ihtiyaç duyulur. Silikon du-
dağı yukarıda açıklandığı şekilde
değiştirin.
 Temizlik maddesi dozajını kontrol edin.
Havalandırma kızaklarından su
çıkıyor
 Pis su tankını boşaltın (maks. 100 ml
hacim).
Özel aksesuar
Cam temizleyici konsantresi (4 x 20 ml)
Sipariş No.:
Mikro elyaflı silme pedi (2 Adet)
Sipariş No.:
Çekme dudağı, geniş (2 adet)
Sipariş No.:
Çekme dudağı, dar (2 adet)
Sipariş No.:
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Bu cihaz yerleşik bir aküye sahiptir, eski ci-
hazı tasfiye etmeden önce lütfen bu aküyü
sökün.
 Kontaklara veya hatlara dokunmayın.
 Aküyü güçlü güneş ışınları, ısı ve ateşe
 Akünün içini açmayın.
6.295-302.0
2.633-100.0
 Cihaz, sadece akülerin tasfiye edilmesi
2.633-005.0
 Aküyü çıkartın ve çevreye uyumlu bir
2.633-104.0
– 6
TR
Teknik Bilgiler
Koruma şekli
Pis su tankının hacmi
Akü tam şarjlıyken çalış-
ma süresi
Akünün nominal gerilimi
Cihazın nominal gücü
Akü boşken şarj süresi
Şarj cihazının çıkış gerilimi 5,5
Şarj cihazının çıkış akımı
Ses şiddeti seviyesi (EN
60704-2-1)
Ağırlık
Akü tipi
Eski cihaz ve akünün tasfiye
edilmesi
Akünün sökülmesi ve tasfiye edilmesi
Kısa devre tehlikesi
Patlama tehlikesi
maruz bırakmayın.
Kısa devre, asitle yanma veya tahriş
edici buharlar nedeniyle yaralanma
tehlikesi
için açılmalıdır.
şekilde tasfiye edin (toplama merkezleri
ya da yetkili satıcılar).
IP X4
100
ml
20
min
3,6
V
12
W
2
saat
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
65

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: