Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
тазалынатын жерге бірқалыпты
шашып алып, жуу қапшасымен кірді
тазалап кетіріңіз.
Нұсқау: Жуу қапшасын керек
болғанда су ағымы астында жуып
алыңыз!
Сурет
 Бұйымды қосыңыз, толтыру дəрежесі
мен жұмыс көрсеткіш шамы тоқтамай
жанып тұрады.
Маңызды: Пайдалану алдында құрал
жапқыштарының лас еместігіне көз
жеткізіңіз.
 Тазалау бұйымын сорғыту үшін,
бұйымды жоғарыдан астыға қарай
тартыңыз.
Нұсқау: Алыстау жерлерді тазалау үшін
көлденең жəне қақпақшасы арқылы
сорғыту мүмкін (шектеулі мөлшерімен).
Назарыңызда болсын:
Қуаттандырғыштың қуаты азайған кезде
қуат белгісі жыпылықтайды жəне белгілі
бір уақыттан соң құрал өшіп қалады.
Осындай жағдайда қуаттандырғышты
ток көзіне қосу керек
Су бүріккіш іске қосылған кезде, құрал
өшіп қалуы мүмкін. Осылай
қуаттандырғыштың қызмет ету мерзімі
артады.
Шашырату шишасыз тазалау
 Тазалау бұйымдарын шығарушы
нұсқауларына сəйкес құйып, кір
жерлерді тазалаңыз.
 «Су бүріккішпен жəне қондырмамен
тазарту» нұсқаулығына сəйкес
əрекет, суреттер
Жұмысты уақытша тоқтату
Сурет
 Құралды ажыратыңыз жəне тірек
аяққа қондырыңыз (нық
орналастыру).
Сауытты жұмыс уақытында
Кір су жинау сауытындағы су ең жоғарғы
толтыру дəрежесіне (белгі) жетіп қалса,
сауытты босатыңыз.
Сурет
140
.
босату
 Бұйымды істен шығарыңыз.
Сурет
 Кір су жинау сауытының қақпағын
тартып ашып, сауыт ішіндегісін құйып
шығарыңыз.
 Кір су жинау сауытының қақпағын
жабыңыз.
Жұмысты бітіру / Бұйымды
Сурет
 Бұйымды істен шығарыңыз.
Сурет
 Ең алдымен сорғыш силиконды
ажыратып, сепаратордан
босатыңыз, сонан соң сепараторды
ажыратып, сəйкесінше босатыңыз.
 Сепаратор мен сорғыш силиконда
ағын сумен тазартыңыз (жуғыш
машинада жууға арналмаған).
Сурет
Назар аударыңыз: Негізгі бұйым
құрамында электрикалық бөлшектері
бар, оны су ағымы астында
тазаламаңыз!
 Кір су жинау сауытын алып, кақпағын
бұрып, бұйымнан тартып
шығарыңыз.
 Сауытты, ішіндегісін құйып шығарып
алып, сумен шайыңыз. Сауытты
қайтадан жабыңыз.
 Жуу қабын шашырату шишасынан
тартып шығарып, су ағыны астында
жуыңыз. Жуу қабын жуу
машинасында 60°C дейін жəне
жұмсартып тазалау бұйымдарын
қоспай ақ жууға болады.
 Тазаланған бұйымды қайта орнату
алдынан жақсылап құрғатып алыңыз.
 Аккумуляторды зарядтау.
Бұйымды сақтау
 Бұйымды əрқашанда тік түрде құрғақ
жерлерде сақтаңыз.
– 6
KK
тазалау

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: