Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 137

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Мазмұны
Бұйымды мақсатына сəйкес
қолдану . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .3
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар . KK . . .3
Бұйымды іске қосу . . . . . . . . . KK . . .5
Жұмысты бітіру / Бұйымды
тазалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .6
Кедергілер болғанда көмек
алу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .7
Арнайы жабдықтар . . . . . . . . . KK . . .7
Техникалық мағлұматтар . . . . KK . . .7
Қолданылған немесе ескі
бұйымдар мен батареяларды
қалдыққа тапсыру . . . . . . . . . . KK . . .8
Құрметті тұтынушы,
Бұйымды алғашқы қолдану
алдында пайдалану нұсқауын
мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды
орындап, кейінгі пайдалану үшін немесе
осы аппаратты кейін пайдаланатын
тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.
Бұйымды мақсатына сəйкес
қолдану
Батареямен жұмыс істейтін осы
бұйымды тек қана жеке
мақсаттарыңызда, терезе, айна
немесе кафель сияқты ылғалды,
тең жерлерді тазалау үшін
қолданыңыз. Шаң сорғытылмауы
тиіс.
Бұйым тік жерлерден көп
мөлшердегі сұйық заттарды,
мысалы, аударылып қалған
ыдыстан (макс. 25 мл) сорғыту үшін
жарамсыз.
Бұл бұйымды тек қана
стандартты терезе тазалау
бұйымдарымен қолданыңыз
(спиртсіз, көпіршіксіз).
Ұсынғанымыз:: KARCHER терезе
тазартқыш-концентраты
("Арнайы жабдықтар" тарауын
қараңыз).
Бұйымды аталған шектерден
шығатын кез келген қолдану əрекеті
бұйымды мақсатына сай қолданбау
болып есептеледі. Осының
нəтижесінде пайда болған ақауға
өндіруші жауапты емес, тəуекелді
қолданушы ерекше түрде өз мойнына
алады.
Қауіпсіздік туралы
 Бұл құрылғыны физикалық,
сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы
шектелген немесе тəжірибесі жəне/
немесе біліктілігі жоқ адамдар
білікті маманның бақылауында
болмаған кезде немесе осы
мамандар тарапынан бұйымды
қолдану тəсілі жəне оған қатысты
қауіптер түсіндірілмеген кезде
пайдаланбауы тиіс.
 Балалар 8 жастан асқан жағдайда
немесе олардың қауіпсіздігіне
жауапты адам бақылауында немесе
құрылғының қолдану тəсілімен жəне
оған қатысты қауіптермен
танысқан кезде ғана құрылғыны
қолдана алады.
 Балаларға құрылғымен ойнауға
рұқсат бермеңіз.
 Балаларға құрылғымен ойнауға жол
бермеу үшін оларды бақылап отыру
керек.
 Балалар құрылғыны тек
ересектердің бақылауында
тазалауы жəне пайдалануы мүмкін.
 Вентиляция тесіктеріне еш
заттарды енгізбеңіз.
 Көзге шашыратпаңыз.
 Электр бөлшектері бар болған
бұйымдарға (мысалы пештердің
ішіне) шашыратпаңыз.
 Қолдану алдында аса сезімтал
(жылтыраған) беттерде
микрофазер материалдан
шығарылған жуу қапшасымен
көрінбейтін жерлерін тексеріп
алыңыз.
– 3
KK
нұсқаулар
137

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: