Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Oud glas en accu verwijderen
Dit apparaat bevat een ingebouwde accu
die voor de verwijdering van het oude ap-
paraat gedemonteerd moet worden.
Demonteer de accu en als afval
verwerken
Kortsluitingsgevaar
 Geen contacten of leidingen aanraken.
Explosiegevaar
 Batterij niet blootstellen aan sterke zon-
nestralen, hitte en vuur.
Verwondingsgevaar door kortslui-
ting, corrosie of door ontsnappen
van irriterende dampen
 Batterij niet openen.
 Apparaat mag alleen geopend worden
voor de verwijdering van de accu.
 Haal de accu uit het apparaat en ver-
werk deze op milieuvriendelijke wijze
tot afval (afvalverwerkende instantie of
leverancier).
– 7
NL
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: