Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 76

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A használt készülék és az
akkumulátor eltávolítása
Ez a készülék beépített akkumulátort tartal-
maz, a használt készülék eltávolítása előtt
ezt ki kell szerelni.
Akkumulátorok kiszerelése és
ártalmatlanítása
Rövidzárlat veszélye
 Ne érintsen meg érintkezéseket vagy
vezetékeket.
Robbanásveszély
 Az akkumulátort ne tegye ki erős nap-
sütésnek, melegnek valamint tűznek.
Sérülésveszély rövidzárlat, marásve-
szély vagy izgató hatású gőzök kilé-
pése miatt
 Ne nyissa ki az akkumulátort.
 A készüléket csak az akkumulátor eltá-
volítása érdekében szabad kinyitni.
 Vegye ki az akkumulátort és környezet-
barát módon távolítsa el (gyűjtőhelyen
vagy a kereskedőnél).
76
– 7
HU

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: