Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
πλέγμα, πλατύ ακροφύσιο αναρρόφησης
για μεγάλα παράθυρα.
Συναρμολογήστε τη φιάλη
ψεκασμού και το εξάρτημα
σκουπίσματος και γεμίστε με
απορρυπαντικό
Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη ότι με το πρώτο
πάτημα της κεφαλής ψεκασμού θα πέσει η
ασφάλεια μεταφοράς.
Συναρμολόγηση του εξαρτήματος
σκουπίσματος
Εικόνα
 Ξεβιδώστε την κεφαλή ψεκασμού από
τη φιάλη ψεκασμού.
 Τοποθετήστε το εξάρτημα σκουπίσμα-
τος στην κεφαλή ψεκασμού.
 Ασφαλίστε το εξάρτημα σκουπίσματος
και την κεφαλή ψεκασμού με το δακτύ-
λιο στερέωσης.
Εικόνα
 Τεντώστε το σφουγγάρι πάνω στο
εξάρτημα σκουπίσματος και στερεώστε
το με κολλητική ταινία.
Πλήρωση της φιάλης ψεκασμού
Εικόνα
 Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με το συνο-
δευτικό συμπύκνωμα (1 x 20 ml) και συ-
μπληρώστε αργά με καθαρό νερό (δίνει
250 ml διαλύματος απορρυπαντικού).
 Κλείστε καλά τη φιάλη.
Φόρτιση του συσσωρευτή
Εικόνα
 Συνδέστε το φορτιστή με μια κατάλληλη
πρίζα.
 Βάλτε το φις του καλωδίου φόρτισης
στο πίσω μέρος της συσκευής.
Υπόδειξη: Κατά τη διαδικασία φόρτι-
σης αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτισης /
λειτουργίας. Όταν φορτίσει εντελώς ο
συσσωρευτής, η ένδειξη παραμένει
αναμμένη.
Έναρξη εργασίας
Καθαρισμός με φιάλη ψεκασμού και
εξάρτημα σκουπίσματος
Εικόνα
 Για να απλώσετε το απορρυπαντικό,
πιέστε το μοχλό ψεκασμού της φιάλης
και ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια.
Στη συνέχεια διαλύστε τους ρύπους με
το σφουγγάρι.
Υπόδειξη: Πλύνετε το μαξιλαράκι με
τρεχούμενο νερό, όταν είναι απαραίτη-
το.
Εικόνα
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, η ένδειξη
φόρτισης / λειτουργίας παραμένει αναμ-
μένη.
Σημαντικό: Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι
τα αφαιρούμενα χείλη είναι καθαρά.
 Για αναρρόφηση του υγρού απορρυπα-
ντικού κινείτε τη συσκευή από πάνω
προς τα κάτω.
Υπόδειξη: Οι επιφάνειες με δύσκολη πρό-
σβαση μπορούν να καθαριστούν τόσο δια-
γώνια όσο και από πάνω (περιορισμένη
ποσότητα).
Υποδείξεις:
Σε περίπτωση χαμηλής τάσης στο συσσω-
ρευτή, η ένδειξη φόρτισης / λειτουργίας αρ-
χίζει να αναβοσβήνει αργά και η συσκευή
απενεργοποιείται έπειτα από ορισμένο
χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή
φορτίστε το συσσωρευτή.
Όταν χρησιμοποιείται η φιάλη ψεκασμού, η
συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί. Έτσι
αυξάνεται αρκετά ο διαθέσιμος χρόνος λει-
τουργίας ανά φόρτιση του συσσωρευτή.
Καθαρισμός χωρίς φιάλη ψεκασμού
 Απλώστε το απορρυπαντικό σύμφωνα
με τα στοιχεία του κατασκευαστή με το
συμβατικό τρόπο και διαλύστε τους ρύ-
πους.
 Περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την
ενότητα "Καθαρισμός με φιάλη ψεκα-
σμού και εξάρτημα σκουπίσματος", ει-
κόνα
.
– 5
EL
59

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: