Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Διακοπή λειτουργίας
Εικόνα
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοπο-
θετήστε την στη βάση της (θέση στάθ-
μευσης).
Εκκένωση του δοχείου κατά τη
διάρκεια της εργασίας
Εάν επιτευχθεί η μέγιστη στάθμη πλήρω-
σης (σήμανση) στη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού, αδειάστε τη δεξαμενή.
Εικόνα
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Εικόνα
 Τραβήξτε το σφράγισμα της δεξαμενής
βρώμικου νερού και αδειάστε την.
 Κλείστε το πώμα της δεξαμενής καθα-
ρού νερού.
Πέρας εργασιών /
καθαρισμός συσκευής
Εικόνα
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Εικόνα
 Απασφαλίστε πρώτα το ακροφύσιο
αναρρόφησης και αφαιρέστε το από το
διαχωριστή. Έπειτα απασφαλίστε το δι-
αχωριστή και αφαιρέστε τον κι αυτόν.
 Καθαρίστε το διαχωριστή και το ακρο-
φύσιο αναρρόφησης με τρεχούμενο
νερό (να μην πλένονται στο πλυντήριο
πιάτων).
Εικόνα
Προσοχή: Η βασική συσκευή περιέχει ηλε-
κτρικά δομικά εξαρτήματα και δεν πρέπει να
καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό!
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού, περιστρέψτε και αφαιρέστε το
σφράγισμα.
 Αδειάστε τη δεξαμενή και ξεπλύνετε με
νερό. Σφραγίστε ξανά τη δεξαμενή.
 Αφαιρέστε το μαξιλαράκι σκουπίσματος
από τη φιάλη ψεκασμού και πλύνετέ το
με τρεχούμενο νερό. Το μαξιλαράκι
σκουπίσματος μπορεί να πλυθεί και στο
πλυντήριο, σε θερμοκρασίες έως 60°C
(χωρίς μαλακτικό).
60
 Αφήστε την καθαρισμένη συσκευή να
στεγνώσει πριν την συναρμολογήσετε.
 Φορτίστε τον συσσωρευτή.
Φύλαξη της συσκευής
 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό χώ-
ρο.
Αντιμετώπιση βλαβών
Η φιάλη ψεκασμού δεν ψεκάζει
 Γεμίστε με απορρυπαντικό.
 Ο μηχανισμός άντλησης της φιάλης ψε-
κασμού είναι ελαττωματικός. Επικοινω-
νήστε με τον προμηθευτή.
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία
Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης/ λειτουργίας:
 Απουσία σήματος ή αργή αναλαμπή
σήματος: Φορτίστε το συσσωρευτή.
 Γρήγορη αναλαμπή σήματος: Επικοι-
νωνήστε με τον προμηθευτή.
Λωρίδες κατά τον καθαρισμό
 Καθαρίστε το αφαιρούμενο χείλος.
 Γυρίστε ανάποδα το φθαρμένο αφαι-
ρούμενο χείλος:
Τραβήξτε από το πλάι προς τα έξω το
αφαιρούμενο χείλος σιλικόνης. Υγράνε-
τε το χείλος σιλικόνης στο καμπύλο ση-
μείο με νερό ή απορρυπαντικό.
Τοποθετήστε αντίστροφα το χείλος σιλι-
κόνης στο στήριγμα.
 Αντικαταστήστε το αφαιρούμενο χεί-
λος, εάν είναι απαραίτητο:
Εάν μετά την αντιστροφή του χείλους
σιλικόνης είναι φθαρμένα και τα δύο
άκρα, απαιτείται ένα νέο χείλος σιλικό-
νης. Αντικαταστήστε το χείλος σιλικό-
νης, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 Ελέγξτε τη δοσολογία απορρυπαντι-
κού.
Από τις σχισμές εξαερισμού εκρέει
 Αδειάστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού
(περιεχόμενο έως 100 ml).
– 6
EL
νερό

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: