Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Punjenje baterije
Slika
 Punjač utaknite u odgovarajuću
utičnicu.
 Utikač kabla za punjenje utaknite na
zadnjoj strani uređaja.
Napomena: Tokom punjenja treperi
indikator punjenja / rada. Kada je
baterija napunjena, indikator
neprekidno svetli.
Početak rada
Čišćenje sa bočicom za prskanje i
nastavkom za brisanje
Slika
 Za nanošenje deterdženta pritisnite
polugu za prskanje na bočici i
ravnomerno poprskajte površinu, a
zatim prljavštinu uklonite jastučićem za
brisanje.
Napomena: Sunđerasti disk po potrebi
isperite u tekućoj vodi!
Slika
 Uključite uređaj, indikator punjenja /
rada neprekidno svetli.
Važno: Pre primene se uverite da su
brisači čisti.
 Za usisavanje tečnosti za pranje uređaj
povlačite odozgo na dole.
Napomena: Teško dostupne površine
mogu da se usisavaju takođe i poprečno i
preko glave (u ograničenoj količini).
Napomene:
Kad je baterija slaba, indikator punjenja /
rada počinje polako da treperi, a uređaj se
nakon nekog vremena isključuje. U tom
slučaju napunite bateriju.
Uređaj može da se isključi dok se bočica za
prskanje i dalje koristi. Time se značajno
povećava vreme rada po jednom punjenju
baterije.
Čišćenje bez bočice za prskanje
 Deterdžent nanesite na uobičajeni
način prema uputstvu proizvođača pa
očistite prljavštinu.
 Dalje postupajte kao što je opisano pod
"Čišćenje bez bočice za prskanje i
nastavka za bisanje", slika
Slika
 Isključite uređaj i odložite ga tako da
stoji na nogaru (parkirni položaj).
Pražnjenje posuda tokom rada
Ako je prljava voda u rezervoaru dostigla
maks. nivo (oznaka), ispraznite rezervoar.
Slika
 Isključite uređaj.
Slika
 Povucite zatvarač rezeroara prljave
vode i ispraznite rezervoar.
 Zatvorite zatvarač rezervoara za prljavu
vodu.
Kraj rada / čišćenje uređaja
Slika
 Isključite uređaj.
Slika
 Najpre otkočite usisni nastavak i skinite
ga sa separatora, a zatim otkočite
separator pa skinite i njega.
 Separator i usisni nastavak operite pod
mlazom vode (ne sme da se pere u
mašinama za pranje sudova).
Slika
Pažnja: Osnovni uređaj sadrži električne
delove koji se ne smeju prati pod mlazom
vode!
 Skinite rezervoar prljave vode, okrenite
i izvucite zatvarač.
 Ispraznite i vodom isperite rezervoar.
Ponovo zatvorite rezervoar.
 Skinite navlaku za brisanje sa bočice za
prskanje i operite je pod mlazom vode.
Navlaka za brisanje sme da se pere na
temperaturi do 60°C u mašini za pranje
veša (bez dodatka omekšivača).
 Očišćeni uređaj se pre sastavljanja
mora ostaviti da se osuši.
 Napunite bateriju.
– 5
SR
Prekid rada
.
109

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: