Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 111

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Odlaganje starih uređaja i
akumulatora u otpad
Ovaj uređaj sadrži ugrađenu bateriju koju
treba izvaditi pre odlaganja uređaja u
otpad.
Vađenje baterije i odlaganje u otpad
Opasnost od kratkog spoja
 Ne dodirujte kontakte ili vodove.
Opasnost od eksplozije
 Bateriju ne izlažite jakom sunčevom
zračenju, toploti ili vatri.
Opasnost od povreda zbog kratkog
spoja, nagrizanja ili ispuštanja
nadražujućih isparenja.
 Ne otvarajte bateriju.
 Uređaj sme da se otvara samo radi
odlaganja baterije u otpad.
 Izvadite bateriju i odložite je u otpad u
skladu sa propisima o očuvanju
čovekove okoline (predajte je
ovlašćenom sabirnom mestu ili
prodavcu).
– 7
SR
111

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: