Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 139

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Бұйымды іске қосу
Бұйым сипаттамасы
Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша
ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық
жəне бұзылмаған түрде болғандығын
тексеріп алыңыз. Тасымалдау
нəтижесінде бүлінген жері болса,
бұйымды сатқан сауда мекемесіне
хабарлаңыз.
 Суреттер 2 бетте қараңыз
Сурет
1 Толтыру кабелі бар толтыру
құрылғысы
2 Негізгі бұйым
3 Толтырушыны енгізу жері
4 Толтыру дəрежесі / қуат көрсеткіші
5 Бұйым аяғы
6 Ұстау тұтқасы
7 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)
8 Кір су жинау сауыты, шығарылатын
9 Бекіткіш, кір су жинау сауытының
10 Сепаратор
11 Айырғыш, сепаратор
12 Тартылып шығарылатын еріндері
бар саптамасы, жалпақ
13 Тартылып шығарылатын еріндері
бар саптамасы, кішкене
14 Ажыратқыш, сорғыш силикон
15 Шашырату шишасы
16 Шашырату тұтқасы
17 Жуу саптамасы
18 Қондырмаға арналған бекіту
бұрандасы
19 Микрофазер материалынан жуу
қапшасы
20 Терезе тазалау концентраты
Бұйымды орнату
Сурет
 Сорғыш силиконды сепараторға , ол
іске қосылғанға дейін кигізу керек.
Нұсқау: Сорғыш силиконды
тазартылатын жердің үлкендігі мен қол
жетімділігіне сəйкес пайдалану керек.
Мысалы, кішкене сорғыш силиконды
кішкене əйнекті терезелер, жалпақтарын
үлкен терезелер үшін.
Шашырату шишасы мен жуу
саптамасын орнатып, тазалау
бұйымымен толтырыңыз
Нұсқау: Назар аударыңыз, су бүріккішті
алғаш қолдану кезінде тасымалдау
қауіпсіздігі азаяды.
Жуу саптамасын орнату
Сурет
 Шашырату шишасының шашырату
қақпағын бұрып отырып шығарып
алыңыз.
 Жуу саптамасын шашырату
қақпақпашысының үстіне енгізіңіз.
 Жуу саптамасы мен шашырату
қақпақшысын бекіту білезігімен
бекітіңіз.
Сурет
 Жуу қапшасын жуу саптамасының
үстінен тартып отырып енгізіп алып,
жабыстыру бауымен бекітіңіз.
Шашырату шишасын толтыру
Сурет
 Бұйыммен бірге сатылатын
концентратты (1 x 20 мл) шашырату
шишасына құйып алып, шишаны таза
сумен баяу толтырыңыз (бірге 250
мл тазалау бұйым ерітіндісі шығады).
 Шишаны жабыңыз.
Аккумуляторды зарядтау
Сурет
 Толтыру құрылғысын жарамды
электррозеткасына енгізіңіз.
 Толтыру кабелінің ашасын
бұйымның артқы жағына енгізіңіз.
Назарыңызда болсын: Толтыру
уақытында толтыру дəрежесі мен
жұмыс көрсеткіш шамы жылтылдап
тұрады. Батарея толып болғанда осы
шам тоқтамай жанып тұрады.
Жұмысты бастау
Шашырату шишасы мен жуу
саптамасымен тазалау
Сурет
 Тазалау бұйымын құю үшін шишаның
шашырату тұтқасын басып,
– 5
KK
139

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: