Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Feilretting
Sprayflasken spruter ikke
 Fyll rengjøringsmiddel.
 Pumpemekanismen i sprayflasken er
defekt, ta kontakt med forhandleren.
Apparatet starter ikke
Kontroller lade- / driftsindikatoren:
 Intet signal hhv. langsomt blinkende
signal: Lade opp batteriet.
 Ved hurtig blinkende signal: Ta kontakt
med forhandleren.
Striper ved rengjøringen
 Skyll avstrykeren.
 Snu slitte avstrykerlepper:
Trekk avstrykerleppen av silikon side-
veis ut. Silikonleppen fuktes i det runde
området med vann eller rengjørings-
middel. Silikonleppen føres omvendt
inn i holderen igjen.
 Skift avstrykerleppe ved behov:
Dersom begge kanter er slitte etter snu-
ing av silikonleppen, må du skifte ut
med en ny silikonileppe Silikonleppen
skiftes som beskrevet over.
 Kontroller doseringen av rengjørings-
midlet.
Det kommer vann ut av lufteslissene
 Tøm bruktvannstanken (maks. 100 ml
innhold).
Tilleggsutstyr
Konsentrat for vinduspussing (4 x 20 ml)
Bestillingsnr.:
Mikrofibermopp (2 Ant.)
Bestillingsnr.:
Avstryker, bred (2 stykk)
Bestillingsnr.:
Avstryker, smal (2 stykk)
Bestillingsnr.:
46
Det tas forbehold om tekniske endrin-
ger!
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-104.0
– 6
NO
Tekniske data
Beskyttelsestype
Volum bruktvannstank
Driftstid ved fullt ladet bat-
teri
Nominell spenning batteri 3,6
Nominell effekt apparat
Ladetid ved tomt batteri
Utgangsspenning lader
Utgangsstrøm lader
Lydtrykksnivå (EN 60704-
2-1)
Vekt
Batteritype
IP X4
100
ml
20
min
V
12
W
2
h
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: