Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Батарея бойынша нұсқаулар
 Қысқа тұйықталу қаупі! Толтыру
жеріне тоқ өткізе алатын
заттарды (мысалы бұрағыш
немесе ұқсас заттарды) енгізбеңіз.
 Аккумулятордарды толтыру үшін
тек қана бұйыммен бірге
сатылатын аккумулятор толтыру
құрылғысын немесе KÄRCHER
компаниясы тарапынан рұқсат
берілген құрылғыларын
қолданыңыз.
Батарея толтыру құрылғысы
бойынша нұсқаулар
 Толтыру кабелі мен толтыру
құрылғысында бұзылған жерлері
көрінетін болса, оны дереу түрде
бұйым шығарушының жаңа
құрылғысын алып, ауыстырыңыз.
 Толтыру құрылғысын тек қана
құрғақ жерлерде қолданып,
температурасы 5 - 40° C болған
жерлерде сақтаңыз.
 Бұйым ашасын ешқашанда сулы
қолдарыңызбен ұстамаңыз.
Тасымалдау бойынша нұсқаулар
 Батарея, халықаралық тасымалдау
үшін негізгі ережелеріне сай түрде
тексерілген, тасымалдау/
поштамен жіберу үшін жарамды.
Қоршаған ортаны қорғау
Қаптау материалдары екінші
өңдеуге жарамды. Қаптаманы үй
қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз,
оларды екінші өңдеу үшін бөлек
қойыңыз.
Пайдаланылған құралдарда
қоршаған ортаға тасталмауы тиіс
құнды, өңдеуге бейім материалдар
мен заттар бар. Сондықтан, құрал мен
оның қуаттандырғышын үй қоқысына
тастауға болмайды. Оларды жергілікті
қоқыстарды тапсыру жəне жинау
жүйелеріне табыс ету керек.
Құрамындағы заттар туралы
анықтамалар (REACH)
138
Бұйымның құрамындағы заттар туралы
соңғы мағлұматтарды астыда
көрсетілген интернет беттерімізде оқи
аласыз:
www.kaercher.com/REACH
Кепілдеме
Əр елде жергілікті дистрибьторлар
берген кепілдік шарттары қызмет
атқарады. Егер құрылғыда материалдық
немесе өндірістік кемшіліктер табылса,
ықтимал кемшіліктерді кепілдік мерзімі
ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік
мерзіміне наразылықтарыңыз болса,
құрылғыны сатқан сауда мекемесіне
немесе жақындағы өкілетті қызмет
көрсету орнына түбіртекті көрсетіп
хабарласыңыз.
Өнім жасалған күн деректер тақташасында
шифрланған күйде көрсетілген.
Əрбір санның мағынасы мынадай:
Мысалы: XX4125015
4
Өнім жасалған күн (апта күні
12
Дайындалған апта
15
Жасалған жыл
Бұл мысалда
, XX4125015
2015 жылдың 12 аптасындағы бейсенбі күні
жасалған.
Қолдану туралы нұсқаулықтағы
символдар мен белгілер
ҚАУІП
Бұл белгі тікелей түрде түсе алатын
қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене
жаралануына жəне ажалды апаттарға
апаруы мүмкін.
ЕСКЕРТУ
Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір
жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп
ауыр дене жаралануына жəне ажалды
апаттарға апаруы мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ
Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті
бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы
қауіп жеңіл дене жаралануына немесе
заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне
апаруы мүмкін.
– 4
KK
)
коды бар құрылғы

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: