Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-tü-
rülebilir. Ambalaj malzemelerini evini-
zin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan
labilecekleri yerlere gönderin.
Eski cihazlar, çevreye yayılmaması
gereken, değerli ve geri dönüştürüle-
bilir malzemeler ve maddeler içerir.
Bu nedenle, cihaz ve birlikte gelen evsel
atık olarak tasfiye edilmemelidir. Tasfiye iş-
lemi, yerel iade ve toplama sistemleri üze-
rinden ücretsiz olarak gerçekleşebilir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH
Kullanım kılavuzundaki semboller
Tehlike
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olan direkt bir tehlike için.
Uyarı
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olabilecek olası tehlikeli bir durum
için.
Dikkat
Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli
bir durum için.
İşletime alma
Cihaz tanımı
Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulu-
nan malzemelerde eksik aksesuar ya da
hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye
hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
 Şekiller Bkz. Sayfa 2
Şekil
1 Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı
2 Ana cihaz
3 Şarj fişi
4 Şarj / çalışma göstergesi
5 Kaide
6 Tutamak
7 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)
8 Pis su tankı, çıkartılabilir
9 Kapak, pis su tankı
10 Ayırıcı
11 Kilit açma, ayırıcı
12 Çekme dudaklı adaptör, geniş
13 Çekme dudaklı adaptör, dar
14 Kilit açma mekanizması, emme memesi
15 Püskürtme şişesi
16 Püskürtme kolu
17 Silme adaptörü
18 Silme adaptörü sabitlemesi
19 Mikro elyaflı silme pedi
20 Cam temizleyici konsantresi
Cihazın takılması
Şekil
 Duyulur şekilde kilitlenene kadar emme
memesini ayırıcının üstüne itin.
Uyarı: Temizlenecek yüzeyin büyüklüğü ve
erişim özelliğine bağlı olarak uygun emme
memesi kullanın. Örnek olarak, dar emme
memesi basamaklı pencereler, geniş
emme memesi ise büyük pencereler için
uygundur.
Püskürtme şişesi ve silme
adaptörünü takın ve temizlik
maddesiyle doldurun
Not: Püskürtme kafasının ilk devreye so-
kulması sırasında nakliye emniyetinin dü-
şeceğine lütfen dikkat edin.
Silme adaptörünün takılması
Şekil
 Püskürtme kafasını püskürtme şişesin-
den sökün.
 Silme adaptörünü püskürtme kafasına
oturtun.
 Silme adaptörünü ve püskürtme kafası-
nı sabitleme halkası ile emniyete alın.
Şekil
 Silme pedini silme adaptöründe gerin
ve yapışkan bantla sabitleyin.
Püskürtme şişesinin doldurulması
Şekil
 Birlikte verilen konsantre maddesi (1 x
20 ml) püskürtme şişesine doldurun ve
şişeyi temiz suyla hafifçe doldurun (250
ml temizlik maddesi çözeltisi verir).
 Şişeyi kapatın.
– 4
TR
63

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: